.
.

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 – 30/9/2020)

Thứ Năm, 17/09/2020|14:48

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 149-HD/BTGTW, ngày 08/9/2020 và Đề cương tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công lao và cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với phong trào cách mạng Việt Nam và tôn vinh, tri ân đối với nữ chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất.

Toàn văn Hướng dẫn và Đề cương xem tại đây.

.
.
.
.