.
.

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam

Thứ Sáu, 09/10/2020|10:14

Ngày 25/9, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 9436-CV/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam. 

.
.
.
.