.
.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của Văn phòng Ban Tổ chức cấp ủy

Thứ Tư, 30/11/2011|08:49

 

Ngày 29/11, Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác văn phòng ban Tổ chức cấp ủy năm 2011 đã được tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. 
Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, những đóng góp của Văn phòng Ban Tổ chức cấp ủy trong việc tham mưu, phục vụ giúp ban tổ chức cấp ủy hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; chỉ ra những hạn chế thiếu sót và những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị xác định những nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Ban Tổ chức cấp ủy từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng. Hội nghị nghe giới thiệu các chuyên đề: lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ; công tác xử lý văn bản và lập hồ sơ trong văn thư; công tác quản lý ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác của ngành tổ chức xây dựng Đảng. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả quan trọng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Đặc biệt, từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức cấp ủy đã bám sát chương trình công tác và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ cấp ủy chủ động, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan triển khai, hoàn thành khối lượng công việc được giao đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, được Đảng và nhân dân tín nhiệm, đánh giá cao. Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức cấp ủy tích cực tham gia công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XI của Đảng và kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương; công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; chuẩn bị nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau bầu cử; tham gia xây dựng các đề án, chương trình công tác của Trung ương về công tác cán bộ.... 

Nêu bật tầm quan trọng của công tác văn phòng, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những đóng góp của các văn phong Ban Tổ chức cấp ủy đối với hoạt động của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị các văn phòng Ban Tổ chức cấp ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, tham mưu tổ chức, điều hành công việc, cung cấp thông tin và tổ chức công việc hậu cần đáp ứng tốt nhất yêu cầu hoạt động của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức cấp ủy. Các cán bộ làm công tác văn phòng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chủ động và có tầm nhìn xa, nâng cao năng lực tham mưu xây dựng và tổ chức chương trình kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm, hàng quý, hàng tháng của Ban và lãnh đạo Ban Tổ chức cấp ủy một cách khoa học, nền nếp. Văn phòng Ban Tổ chức cấp ủy kịp thời theo dõi nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị và cơ sở, tổng hợp báo cáo đầy đủ kịp thời và thấu đáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng..... Các văn phòng Ban tổ chức cấp ủy tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác, thường xuyên thông tin, trao đổi nghiệp vụ công tác văn phòng giữa các văn phòng ban tổ chức cấp ủy, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng thông tin để phát huy tốt hơn vai trò của mình trong tình hình mới./.

 

 
(Theo TTXVN)
.
.
.
.