.
.

Nâng cao hơn nữa năng lực cán bộ, công chức bốn Văn phòng Trung ương

Thứ Năm, 08/12/2011|23:06

 


Ảnh: Chinhphu.vn

 

Chiều 8/12 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bốn Văn phòng Trung ương giai đoạn 2011- 2015. Tham dự Hội nghị có ông Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ.

Năm 2011 cũng là năm đầu tiên bốn Văn phòng thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) giai đoạn 2011- 2015. Trong năm, bốn Văn phòng đã cử hơn 4.560 lượt CBCC tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; quản lý hành chính; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm; tin học, ngoại ngữ; hội nhập quốc tế; an ninh- quốc phòng...

Trong đó hơn 1.700 CBCC được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm theo những nội dung cụ thể như kỹ năng điều hành họp hiệu quả, kỹ năng phân tích chính sách, kỹ năng viết báo cáo, tổng hợp, biên tập,...

Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ- cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện Đề án, việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC trong năm 2011 và những năm trước đó đã tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp lãnh đạo, CBCC về sự cần thiết nâng cao chất lượng CBCC; tăng cường sức mạnh tổng hợp của các Văn phòng Trung ương, góp phần tích cực trong việc tham mưu, giúp việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu từ Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh,... đều đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo bốn Văn phòng Trung ương đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCC cũng như những thành quả mà Đề án đã đạt được trong những năm qua.

 

Trao bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho tập thể, cá nhân tiểu biểu thực hiện Đề án từ 2006- 2010 - Ảnh Chinhphu.vn

 

Tuy nhiên, theo các đại biểu, sau hoạt động đào tạo, các cơ quan, đơn vị cần đánh giá hiệu quả làm việc của cơ quan đó cũng như của CBCC một cách cụ thể, rõ ràng để việc đào tạo, bồi dưỡng đi vào thực chất. Đặc biệt cần có cơ chế để tạo ra động lực học tập ở mỗi CBCC để việc học là thường xuyên, liên tục...

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cho rằng việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC bốn Văn phòng Trung ương không nằm ngoài nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Do vậy cần duy trì và có thể hỗ trợ thêm các điều kiện cần thiết để Đề án phát triển hơn nữa.

Theo kế hoạch trong 4 năm tới, Đề án sẽ tập trung bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế gắn với cải cách thể chế, cải cách hành chính. Trong thời gian tới sẽ triển khai thành lập một Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng chung cho bốn Văn phòng Trung ương để chủ động thực hiện kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn...

Theo Chính Phủ

 

.
.
.
.