.
.

Triển khai nhiệm vụ công tác Văn phòng cấp ủy năm 2012

Thứ Năm, 29/12/2011|15:18

Ngày 29/12, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Văn phòng cấp ủy, đánh giá công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối

phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2011, Văn phòng Đảng ủy Khối và Văn phòng các Đảng ủy trực thuộc đã chủ động, sáng tạo tham mưu, đề xuất giúp các cấp ủy Đảng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp được nâng cao, đáp ứng yêu cầu công tác do cấp ủy đề ra. Kịp thời tham mưu xây dựng chương trình công tác cả nhiệm kỳ và năm 2011 của ban thường vụ, ban chấp hành. Giúp cấp ủy theo dõi, tổng hợp kết quả lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời tham mưu đề xuất, kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc của các đơn vị tới các cấp, các ngành. Đối với công tác hành chính, văn thư và công nghệ thông tin đã có sự cải tiến một số nội dung, quy trình nghiệp vụ trong việc tiếp nhận, chuyển giao và phát hành văn bản, bổ sung trang thiết bị đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp. Việc quản lý, khai thác, bảo vệ mạng thông tin của cơ quan cũng như hệ thống mạng của toàn Đảng bộ Khối được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật; việc cài đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung đã được phổ biến rộng rãi đến các ban đảng và đảng ủy trực thuộc. Trong công tác quản lý tài sản, hành chính, Văn phòng Đảng ủy Khối và Văn phòng các Đảng ủy trực thuộc chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ thu chi, quản lý tài chính, kế toán trong các khâu lập dự toán, quyết toán và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất. Thường xuyên quan tâm đôn đốc, kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện việc thu nộp đảng phí kịp thời và quản lý, sử dụng quỹ Đảng đúng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã bổ sung những kết quả đạt được của công tác văn phòng cấp ủy trong năm 2011, đồng thời làm rõ một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục nhằm ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn phòng cấp ủy trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận những kết quả của công tác văn phòng cấp ủy trong năm 2011. Đồng chí cũng lưu ý, năm 2012 Văn phòng cấp ủy trong Khối cần tập trung bám sát Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc, nâng cao kỹ năng tổng hợp, tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2012. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, đồng thời tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động của các doanh nghiệp để giúp cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2012.

PV

.
.
.
.