.
.

Chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Trung ương Đảng

Thứ Bảy, 07/01/2012|17:58

 

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến dự.

                   Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ 
                                 Đại hội lần thứ XI của Đảng (Ảnh minh họa/TTXVN)


Báo cáo của Văn phòng Trung ương nêu rõ: Văn phòng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nêu cao trách nhiệm, hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2011. Văn phòng đã chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoàn thành toàn diện với chất lượng cao các công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và triển khai nhiều công việc sau Đại hội. Văn phòng tổ chức tốt việc nghiên cứu, chủ trì, thẩm định nhiều đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, theo dõi địa phương, các bộ, ngành Trung ương đã có sự cải tiến, nâng cao về chất lượng…

Năm 2012, Văn phòng Trung ương tập trung làm tốt việc xây dựng Chương trình làm việc năm, hàng quý, tháng, tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu, đề xuất kịp thời, lựa chọn chính xác những vấn đề cần đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương xây dựng chương trình, chuẩn bị tốt các nội dung và tham gia phục vụ tốt các Hội nghị lần thứ 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) sẽ tổ chức trong năm 2012, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, các cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư….Văn phòng nâng cao chất lượng thẩm định các đề án báo cáo thuộc chức năng nhiệm vụ được giao; chủ động đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chủ dự án bảo đảm về tiến độ, chất lượng, đề án báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, theo chương trình làm việc toàn khóa và năm 2012, trọng tâm là việc tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết Trung ương 3,4 ( khóa XI). Văn phòng tiếp tục tham mưu triển khai Kết luận của Bộ Chính trị ( khóa X) về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Văn phòng theo dõi sát và phản ánh kịp thời tình hình các cấp ủy địa phương, trọng tâm là việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 -2015, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương. ...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng năm 2011.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý, để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương cần tăng cường hơn nữa tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới cơ chế làm việc, các quy trình, quy chuẩn trong hoạt động văn phòng góp phần giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cải cách hành chính trong Đảng...

Tán thành phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Văn phòng Trung ương, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) ban hành 2 nghị quyết quan trọng. Để triển khai có hiệu quả 2 nghị quyết này, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong đó có Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng với tư cách là cơ quan tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị Văn phòng Trung ương tập trung tham mưu, đề xuất các vấn đề cần đưa vào chương trình làm việc năm 2012 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Văn phòng theo dõi nắm tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết Trung ương ở các cấp, các ngành để phán ánh, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo kịp thời.

Tại Hội nghị, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trao Huân chương Lao động; Cờ thi đua, Bằng khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác./.

(Theo TTXVN)

 

.
.
.
.