.
.

Hội nghị giao ban Văn phòng cấp ủy:

Cần đổi mới cách thức quản lý và nâng cao quy trình nghiệp vụ

Thứ Năm, 12/07/2012|10:01

Ngày 11/7/2012, tại Hà Nội, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban Văn phòng cấp ủy và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí phó bí thư đảng ủy, chánh, phó văn phòng các Đảng ủy trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm, các Văn phòng cấp ủy đã chủ động, tham mưu, đề xuất, giúp các cấp ủy đảng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, phối hợp tổ chức các lớp học triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức về công tác đảng, thông tin chuyên đề... Bên cạnh đó còn theo dõi, định kỳ hàng tháng, quý, sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kịp thời tham mưu, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đến các đối tượng thực hiện. Văn phòng cấp ủy các cấp thật sự là cầu nối để cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng cấp ủy các cấp đã có sự đổi mới về cách thức quản lý, bổ sung trang thiết bị, cải tiến một số nội dung, quy trình nghiệp vụ tiếp nhận, chuyển giao và phát hành văn bản bảo đảm kịp thời, chính xác, an toàn, ít để chậm việc, sót việc. Văn phòng Đảng ủy Khối đã thực hiện việc kết nối mạng nội bộ cho 33/33 đơn vị trong Khối; việc gửi nhận văn bản trên mạng nội bộ của Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc từng bước đã dần vào nề nếp. Một số đơn vị thực hiện tốt: Tập đoàn Dầu khí, Bưu chính Viễn thông, Xăng dầu, Lương thực miền Nam, Ngân hàng Ngoại thương, Công thương... Ngoài ra, việc quản lý, bảo quản và khai thác, sử dụng tài liệu mật được thực hiện đúng nguyên tắc; quản lý con dấu chặt chẽ, đúng quy định. Các văn phòng cấp ủy đã chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ tài chính, kế toán trong các khâu lập dự toán, quyết toán, thanh toán và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tài chính; hoàn thành tốt các công việc thường xuyên.

Tuy nhiên, báo cáo của một số đơn vị còn chậm, chất lượng báo cáo, văn bản chưa đạt yêu cầu; báo cáo của một số đơn vị còn chưa nghiêm túc, thiếu nhiều loại báo cáo, thiếu số liệu theo yêu cầu, chưa đảm bảo tiến độ... nên việc tổng hợp gặp rất nhiều khó khăn. Một số nội dung do văn phòng tham mưu còn thiếu chủ động, việc phối hợp với các bộ phận chức năng để tổ chức các nhiệm vụ được cấp ủy giao chưa nhịp nhàng; ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, trong thời gian tới, Văn phòng cấp ủy các cấp nâng cao kỹ năng tổng hợp, tham mưu, giúp tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012.Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung báo cáo, đảm bảo tiến độ, đúng quy định. Tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định 02-QĐ/ĐUK ngày 29/3/2011 của Đảng uỷ Khối về chế độ báo cáo cho phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối. Chủ động khai thác sử dụng các phần mềm ứng dụng và các cơ sở dữ liệu, tài liệu theo quy định và phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy, cung cấp tài liệu nghiệp vụ như: văn thư lưu trữ, kỹ năng tổng hợp biên soạn văn bản, khai thác sử dụng các phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Trong thời gian qua, từ Văn phòng Đảng ủy Khối đến văn phòng cấp ủy đã có các bước cải tiến, nâng cao quy trình cũng như chất lượng công tác và phục vụ, đóng góp vào thành công chung của Đảng bộ Khối. Việc tổ chức các chương trình tập huấn chế độ báo cáo, tài chính cho các vị trí làm văn phòng là rất cần thiết, bởi chức năng của văn phòng là tham mưu, tổng hợp, kiểm tra, giám sát về mọi mặt với cấp ủy cũng như các ban chuyên môn trong đơn vị. Bên cạnh đó, những người làm văn phòng phải nhạy bén, chủ động, linh hoạt, kịp thời xử lý các tình huống và trung thực với tất cả các thông tin.

Đồng chí Phó Bí thư yêu cầu, trong thời gian tới, Văn phòng Đảng ủy Khối cải tiến chế độ thông tin báo cáo, giảm bớt thủ tục hành chính và bám sát các quy định của cấp trên, điều chỉnh những vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện sao cho phù hợp với tính đặc thù của từng Đảng bộ. Ngoài ra, các văn phòng Đảng ủy trực thuộc cần tạo điều kiện để Văn phòng Đảng ủy Khối cập nhật, nắm bắt thông tin sát sao hơn về các hoạt động của đơn vị; cần phân tích, đánh giá, tổng hợp và cảnh báo thông tin để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị cũng như lãnh đạo Đảng ủy Khối xử lý kịp thời trong mọi tình huống./.

Lan Hương

.
.
.
.