.
.

Sơ kết công tác Văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm

Thứ Hai, 22/07/2013|13:35

Ngày 17/7/2013 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác Văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, trước yêu cầu nhiệm vụ khối lượng công việc lớn, đòi hỏi đảm bảo chất lượng, tiến độ, số lượng cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy các cấp vừa thiếu vừa phải kiêm nhiệm song đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng đã bám sát quy chế làm việc của các cấp ủy đảng từng bước khắc phục khó khăn, chủ động tìm tòi, khai thác thông tin, đổi mới trong điều hành, đã cơ bản hoàn thành các công việc được giao, các hoạt động của Văn phòng đã đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn đảng bộ.

Chất lượng công tác tham mưu tổng hợp báo cáo từng bước được nâng lên, tích cực, chủ động trong việc chuẩn bị các loại văn bản báo cáo, chương trình công tác của cấp ủy các cấp, các kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy trong các kỳ họp. Công tác chuẩn bị báo cáo, phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát, chuyên đề của các cấp ủy theo kế  hoạch…Công tác tổ chức và phục vụ đã có nhiều tiến bộ trong việc chủ động triển khai tổ chức các hội nghị của cấp ủy, các cuộc làm việc với các bộ ngành, các Đảng ủy trực thuộc, các chuyến đi công tác. Văn phòng Đảng ủy Khối đã làm tốt chức năng là đầu mối phối hợp công tác giữa các phòng, ban, đơn vị có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ chung; đã hỗ trợ tốt văn phòng các đảng bộ trực thuộc trong việc triển khai công tác để nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cấp ủy.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận những kết quả của công tác văn phòng cấp ủy trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng lưu ý, Văn phòng Đảng ủy Khối có vai trò định hướng cho các văn phòng cấp ủy, vừa qua đã có chuyển biến tích cực, cần tiếp tục phát huy, cần tham mưu xây dựng hệ thống các quy chế, quy định đầy đủ. Chú ý bố trị cán bộ đủ phẩm chất, năng lực. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy quan tâm đội ngũ cán bộ, cán bộ văn phòng cần có trách nhiệm, tận tâm, tận tụy, sáng tạo trong công việc, có bản lĩnh, vô tư, trung thực với nhiệm vụ công tác của mình. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, Văn phòng cấp ủy trong Khối cần tập trung bám sát Chương trình công tác của Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc, nâng cao kỹ năng tổng hợp, tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, đồng thời tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động của các doanh nghiệp để giúp cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư trong 6 tháng cuối năm.

.
.
.
.