.
.
Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước
Ngày 28/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội thảo Đề án "Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong điều kiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước", do TS. Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm chủ nhiệm Đề án.
.
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối Doanh nghiêp Trung ương khóa 7 năm 2019
Ngày 31/12/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải và Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 7 năm 2019 cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Sinh hoạt chuyên đề khoa học
Chiều ngày 12/12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề khoa học "Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay".
.
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 thuộc Cơ quan Đảng ủy Khối
Vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2019.
.
Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức
Ngày 6/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức với chủ đề: "Sự phát triển lý luận từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay".
.
Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 29/11/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu (Hà Nội và TP.HCM) cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ Khối.
.
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1082 – 20/11/2019), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tặng hoa, chúc mừng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối
Sáng ngày 14/8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 thuộc cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2019.
.
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 8 và khóa 9
Ngày 15/7, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 8 và khóa 9.
.
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 7 năm 2019
Ngày 29/3, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải và Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 7 năm 2019 cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
.
.
.
.
.