.
.
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa IV/2017
Ngày 13/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa IV/2017 cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và bồi dưỡng lý luận chính trị cuối năm 2017
Vừa qua, tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Ban Tổ chức, Văn phòng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2017.
.
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa III /2017
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa III/2017 cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Cán bộ, đoàn viên Khối DNTW học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 31/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lớp học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" và "6 bài học lý luận chính trị" cho cán bộ, đoàn viên Khối DNTW.
.
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Khối Doanh nghiệp Trung ương
Vừa qua, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính Khối DNTW khóa I, khóa II và cấp Bằng tốt nghiệp cho gần 130 học viên là cán bộ đang công tác tại các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương và một số cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.
.
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm 2015
Ngày 19/12, tại trụ sở Tổng công ty Sông Đà, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm 2015 cho hơn 100 học viên là cán bộ thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở của Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà.
.
Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp
Ngày 3/11, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài "Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong quá trình tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương", mã số KHBĐ (2014) – 01.
.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khoá I
Sáng 27/3, tại Hà Nội, lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I cho 68 học viên đã được khai giảng tại Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
.
Nhật muốn xây dựng trường đại học ở Việt Nam
Ông Takebe Tsutomu, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt cho biết với cương vị cố vấn của Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản, ông mong muốn triển khai đề án xây dựng một trường đại học của Nhật Bản ở Việt Nam, để đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy quan hệ hai quốc gia, hai dân tộc trong tương lai.   
.
Học viện thuộc VNPT: Trường ĐH đầu tiên được mở ngành an toàn thông tin
Với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, ngày 6-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố và trao Quyết định giao Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đơn vị thành viên VNPT được mở ngành đào tạo An toàn thông tin trình độ Đại học hệ chính quy.
.
.
.
.
.
.