.
.
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị
Trong những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Khối trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
.
Đổi mới khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Ngày 6/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề "Đổi mới khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" bằng hình thức trực tuyến qua 3 điểm cầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
.
Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy chính trị cho các đồng chí báo cáo viên, giảng viên kiêm chức trong Đảng bộ Khối.
.
Hội nghị thông tin chuyên đề bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp
Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018
Ngày 29/5, tại Hà Nội, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 200 quần chúng ưu tú tại các đảng ủy trực thuộc Khối.
.
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Ngày 22/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 120 đảng viên mới tại các chi/đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối.
.
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa IV/2017
Ngày 13/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa IV/2017 cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và bồi dưỡng lý luận chính trị cuối năm 2017
Vừa qua, tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Ban Tổ chức, Văn phòng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2017.
.
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa III /2017
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa III/2017 cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Cán bộ, đoàn viên Khối DNTW học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 31/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lớp học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" và "6 bài học lý luận chính trị" cho cán bộ, đoàn viên Khối DNTW.
.
.
.
.
.
.