.
.
Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Trong 2 ngày (30-31/3), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 1.000 đại biểu bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 37 đảng ủy trực thuộc.
.
Mang theo ý chí tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, tự do của một dân tộc anh hùng, ngày 05/6/1911, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành một mình với hai bàn tay thư sinh lên tàu Amiral Latouche Tresville đến Pháp, đi tìm con đường giải phóng quê hương.
.
Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 14/9/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Chỉ thị số 02-CT/ĐUK về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 01/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề "Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2021, dự báo kinh tế Việt Nam năm 2022 - Cơ hội và thách thức đối với Doanh nghiệp Nhà nước", bằng hình thức trực tuyến. Tiến sỹ Kinh tế Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ truyền đạt nội dung chuyên đề.
.
Hội nghị chuyên đề
Sáng ngày 28/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề "Những nội dung quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng gắn với doanh nghiệp nhà nước". TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp truyền đạt chuyên đề.
.
Bế giảng và khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối Doanh nghiệp Trung ương
Vừa qua, tại TP.HCM, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện thanh thiếu niên Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam-CTCP (VRG) đã tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 18 và khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 29.
.
Đảng bộ VRG bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng
Vừa qua, tại TP.HCM, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam-CTCP (VRG) tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ thực hiện công tác nghiệp vụ Đảng tại Đảng bộ Tập đoàn và các cơ sở Đảng trực thuộc.
.
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 27-28
Ngày 15/4, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Lý luận chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đảng ủyNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam(BIDV) đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 27-28.
.
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối và đại diện các ban, đơn vị Đảng ủy Khối đã tặng hoa, chúc mừng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước
Ngày 28/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội thảo Đề án "Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong điều kiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước", do TS. Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm chủ nhiệm Đề án.
.
.
.
.
.
.