.
.
Ngày 04/5/2023, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
.
Bế giảng lớp bồi dưỡng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023
Từ ngày 08/11/2023 - 10/11/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng cho Ủy viên Ban Thường vụ là trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2023. Sau 03 ngày giảng dạy và học tập, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành chương trìnhtheo Kế hoạch đề ra.
.
Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW, đợt 3 năm 2023
Ngày 29/9, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW, đợt 3 năm 2023 cho cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối.
.
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023
Ngày 29/8, tại Thanh Hoá, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bế mạc. Sau 07 ngày (từ 21/8/2023 - 29/8/2023) trao đổi, học tập nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Hội nghị.
.
Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp giảng dạy cho báo cáo viên của Đảng ủy Khối năm 2023
Ngày 21/7/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp giảng dạy cho báo cáo viên của Đảng ủy Khối và cán bộ, công chức của Cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cơ sở.
.
Bế giảng lớp bồi dưỡng dành cho bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022
Từ ngày 30/11/2022 - 02/12/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức lớp bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2022. Sau 03 ngày giảng dạy và học tập, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo Kế hoạch đề ra.
.
Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 26/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường tầng 2, Trụ sở Đảng ủy Khối và kết nối trực tuyến tới 36 đảng ủy trực thuộc.
.
Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng
.
Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trí dành cho đảng viên mới
Ngày 16/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trí dành cho đảng viên mới.
.
Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Ngày 16/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
.
.
.
.
.
.