.
.

Hội nghị chuyên đề "Những nội dung quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng gắn với doanh nghiệp nhà nước"

Thứ Ba, 04/05/2021|16:11

Sáng ngày 28/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề “Những nội dung quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng gắn với doanh nghiệp nhà nước”. TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề.

đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; báo cáo viên của Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ trực thuộc, thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; tổng giám đốc, phó tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối với tổng số hơn 900 đại biểu tại 135 điểm cầu trực tuyến.

TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ truyền đạt nội dung chuyên đề.
TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ truyền đạt nội dung chuyên đề.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ trao đổi về những nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về: cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh thực chất hơn; số lượng doanh nghiệp nhà nước được thu gọn, tập trung vào các lĩnh vực then chốt; Đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch hơn; Hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh  của một số doanh nghiệp nâng lên; Tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, TS. Nguyễn Đức Kiên đã phân tích nội dung tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Đổi mới mạnh mẽ hơn phương thức quản lý nhà nước về kinh tế, chuyển đổi cung cấp trực tiếp dịch vụ công sang phương thức đặt hàng. Nhà nước quản lý các cân đối lớn, giữ vai trò định hướng phát triển chung cho cả nước. Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung giữ những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt. Đến năm 2025, hoàn tất việc sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước; xử lý cơ bản xong những yếu kém, thất thoát của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Hình thành đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước chuyên nghiệp, có trình độ cao. Phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong việc hình thành và mở rộng các chuỗi sản xuất, cung cấp và chuỗi giá trị.

Đại biểu tham dự ở điểm cầu chính tại số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính - Trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh một số nội dung các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện: lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và những nội dung quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII gắn với doanh nghiệp nhà nước đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đạt được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và quyết tâm hành động, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn, phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục chú trọng thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; chủ động thực hiện phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn cả nước.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Đảng ủy Khối.
Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Đảng ủy Khối.

Trong quá trình triển khai, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu phải bám sát nắm bắt, giải đáp những vấn đề còn băn khoăn, cần được làm rõ cho cán bộ, đảng viên, người lao động; kịp thời điều chỉnh, thống nhất nhận thức và chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong các doanh nghiệp, đơn vị.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng hiệu quả các thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị, qua đó đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hình thành nên những mô hình kinh doanh mới, gia tăng trải nghiệm khách hàng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiến tới hình thành hệ sinh thái số của các doanh nghiệp trong Khối, góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, người lao động được học hỏi, đào tạo, cập nhật kiến thức và phát triển bản thân dựa trên công nghệ số trong thời gian tới.

PV

.
.
.
.