.
.
Giới thiệu
Giới thiệu
.
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 7/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ.
.
Chức năng nhiệm vụ
.
.
.
.
.
.