.
.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phát động cuộc thi trực tuyến "Thanh niên với Đảng"

Thứ Tư, 22/05/2019|16:44

Sáng 21/5, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương và phát động cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với Đảng” năm 2019 tại 2 điểm cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ Đoàn chuyên trách các đơn vị trực thuộc Đoàn Khối và các Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) trao đổi nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương.

PGS.TS Bùi Đình Phong trao đổi nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
PGS.TS Bùi Đình Phong trao đổi nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

PGS.TS Bùi Đình Phong nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tư tưởng và đạo đức, phong cách của người cộng sản, thể hiện qua tinh thần trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm. Thanh niên là một lực lượng năng động, sáng tạo, giàu nghị lực, có lý tưởng cao đẹp, có thể đảm đương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó khăn, nặng nề nhất khi cách mạng giao phó. Do vậy, thanh niên càng phải là lực lượng đi tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về tinh thần trách nhiệm, tính trung thực và nói đi đôi với làm.

Mỗi đoàn viên thanh niên cần xác định rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; sẵn sàng xung phong cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp chung của đất nước; Không ngừng học tập, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức đoàn, hội, đội.

Đồng chí Vũ Đức Tú phát động cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với Đảng” năm 2019
Đồng chí Vũ Đức Tú phát động cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với Đảng” năm 2019.

Nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối đã phát động cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với Đảng” năm 2019. Nội dung cuộc thi tìm hiểu kiến thức về các lĩnh vực: chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành quả 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công ngiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Chương trình hành động của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020…

Thời gian phát động Cuộc thi từ ngày 21/5/2019. Thời gian thi chính thức từ 06h00 ngày 01/7/2019 đến 12h00 ngày 15/7/2019. Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng internet. Mỗi bài thi gồm 50 câu hỏi với thời lượng là 15 phút. 

Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động Cuộc thi trực tuyến "Thanh niên với Đảng" là một trong những nội dung thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, thiết thực kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người(1969 - 2019).

P.V

 

.
.
.
.