.
.

Đại hội Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thứ Sáu, 20/11/2020|09:13

Chiều ngày 18/11, tại Hà Nội, Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiến hành Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự Đại hội có đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Khối DNTW; đại diện các đơn vị trong Khối hoạt động Thương mại dịch vụ - Cơ quan cùng 29 đồng chí đoàn viên Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo của Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối khóa IV trình tại Đại hội đánh giá: Nghị quyết Đại hội chi đoàn lần thứ  IV (nhiệm kỳ 2017 – 2020) đã được chi đoàn triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra: 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cơ quan và Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp cấp; Mỗi năm phấn đấu đạt 100% số lượng đoàn viên thanh niên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trở lên, không có Đoàn viên vi phạm kỷ luật của Cơ quan, phấn đấu 100% Đoàn viên trong diện bình xét đạt Lao động tiên tiến trở lên; Trong nhiệm kỳ giới thiệu 06 đoàn viên cho lớp cảm tình Đảng, trong đó 04 đồng chí được kết nạp vào Đảng; Phối hợp với các đơn vị bạn thực hiện 01 công trình thanh niên cấp Đoàn Khối. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn đã có nhiều chuyển biến, được đầu tư và tập trung chỉ đạo theo hướng đa dạng hóa về nội dung, phương thức hoạt động không ngừng đổi mới để phù hợp với đoàn viên thanh niên trong chi đoàn, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa và ý thức công dân cho đoàn viên, thanh niên.

Nhiều phong trào như: tuổi trẻ sáng tạo; thanh niên tình nguyện; phong trào bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học; đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần … đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn. Thông qua các phong trào cũng đã tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong Cơ quan Đảng ủy Khối.

Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối xung kích – hành động – đổi mới – sáng tạo, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội chi đoàn đã xác định mục tiêu: Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh niên. Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức, đặc biệt là chất lượng cán bộ, chất lượng đoàn viên. Nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác của thanh niên trong tham gia các hoạt động của Đoàn. Tích cực khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ công nghệ; hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực. Phát huy tính xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ để xây dựng Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ngày càng vững mạnh.

đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Chi đoàn thanh niên Cơ quan Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ 2017-2020. Với đặc thù, đoàn viên thanh niên của Chi đoàn là những cán bộ trẻ của các ban, đơn vị thuộc Cơ quan Đảng ủy Khối, đồng chí Hồ Xuân Trường yêu cầu mỗi đoàn viên xác định nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm xuyên suốt khi hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên gắn liền với công tác chuyên môn. Tiếp tục phát huy sáng tạo, xung kích trong nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan biểu dương sáng kiến lắp đặt hệ thống vòi rửa tay tự động tại nhiều vị trí trong Cơ quan khi thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát và mong muốn trong nhiệm kỳ tới Chi đoàn có nhiều sáng kiến thiết thực và kịp thời như trên. Đồng thời, Chi đoàn tích cực nghiên cứu đổi mới về nội dung và phương pháp triển khai góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn, thu hút nhiều hơn đoàn viên thanh niên tham gia.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Khối DNTW đề nghị Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2022 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và đổi mới lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo, chủ động hơn nữa, sáng tạo trong triển khai thực hiện các kế hoạch và các chương trình hành động.

Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên Cơ quan Đảng ủy Khối ra mắt tại Đại hội.
Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối ra mắt tại Đại hội.

Với tinh thần tuổi trẻ cơ quan nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn, phát huy tính xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ để xây dựng Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát triển, Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên cơ quan nắm chắc thời cơ, vận hội, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

PV

.
.
.
.