.
.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ

Thứ Năm, 08/07/2021|15:08

Ngày 07/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận Ủy viên Ban Chấp hành và chức danh Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên trao Quyết định và đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh tân Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn trao Quyết định và đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh, tân Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên cùng lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 1900-QĐ/TWĐTN-BTC, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc công nhận đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022; Quyết định số 1909-QĐ/TWĐTN-BTC, ngày 25/6/2021 về việc công nhận Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 đối với 05 đồng chí: Trần Thị Ngọc Chi, Nguyễn Thái Hà, Trần Thu Hà, Đinh Quang Hòa, Vũ Huy Hoàng.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được nhận Quyết định.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được nhận Quyết định.

Chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm và công nhận Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương Khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cũng chúc mừng Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã được kiện toàn bổ sung thêm 05 ủy viên Ban Chấp hành và 01 Phó Bí thư Đoàn Khối. Đồng chí Phạm Tấn Công ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát Nghị quyết, chương trình công tác và định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khơi dậy, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, vừa góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng trong Khối vừa góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Trong điều kiện một số vị trí cán bộ còn thiếu, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Khối luôn đoàn kết và chủ động để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên trao Quyết định và đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng 05 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương Khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn trao Quyết định và đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng 05 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương Khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mong muốn các đồng chí cán bộ Đoàn trong Khối Doanh nghiệp Trung ương là đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên”, tiên phong đi đầu trong đảm nhận những lĩnh vực mới, nhiệm vụ khó, chủ động tích cực trong chương tình chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương “thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng thời tham gia có hiệu quả phong trào “Thanh niên xung kích, đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp”.

P.V

.
.
.
.