.
.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 13/10/2021|09:35
Ngày 12/10/2021, tại Hà Nội, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã làm việc với Ban chấp hành (BCH) Đoàn Khối DNTW về công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo hình thức trực tuyến.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đoàn Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng uỷ Khối; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn; cán bộ đoàn chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc Khối tại 26 điểm cầu và cán bộ cơ quan chuyên trách Đoàn Khối.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Bí thư Đoàn Khối DNTW đã đại diện BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo tổng thể về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối DNTW giai đoạn 2017 - 2021, đồng thời báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của các cấp bộ Đoàn trong Khối để kiến nghị, giải đáp, tháo gỡ.
Báo cáo tại Hội nghị của Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cho thấy, giai đoạn 2017 - 2021 là giai đoạn tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói riêng thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng lớn trong cả nước; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, đây cũng là thời điểm dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối. Những tác động trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua. Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã không ngừng nỗ lực, khắc phục những khó khăn, chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra. Cụ thể:
1. Đoàn viên thanh niên toàn Khối hiến được 54.300/35.000 đơn vị máu so với chỉ tiêu (vượt 64,45%)
2. Hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội với số tiền 184 tỷ đồng/130 tỷ đồng (vượt 70,6%)
3. Có 6.321 đề tài, sáng kiến, giải pháp trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên tổng chỉ tiêu 5.000 chỉ tiêu đề ra (vượt 1,2%).
4. 100% cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình doanh nghiệp, đơn vị (đạt 100%)
5. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn. (đạt 100%).
6. Thực hiện 740/500 công trình thanh niên cấp Khối (vượt 67,5%), 2.654/2.500 công trình thanh niên cấp huyện (đạt 106,1%), 4.599/5.000 công trình cấp cơ sở (đạt 91,98%), trong đó có 04/05 công trình được Trung ương Đoàn công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc (đạt 80%).
7. Hỗ trợ, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 85.000/100.000 lượt ĐVTN công nhân (đạt 85%).
8. Giới thiệu 13,563/12.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng (đạt 113%), trong đó có 6.810/chỉ tiêu 8.000 đoàn viên ưu tú đảng viên được kết nạp vào Đảng (đạt 85%).
Đồng chí Chu Đình Động, UVBTV Đảng uỷ Khối DTNW, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối DNTW phát biểu.
Đồng chí Chu Đình Động, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, UVBTV Đảng uỷ Khối DTNW, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối DNTW phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.
Hội nghị đã được nghe Bí thư Đoàn và cấp ủy lãnh đạo các đơn vị trong Khối trao đổi thực trạng, đề xuất kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.
Tại Hội nghị, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã biểu dương những thành tích Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt được trong thời gian qua, đặc biệt ghi nhận Đoàn Khối DNTW là 1 trong 27 đơn vị đoàn cấp tỉnh được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. Đồng chí cũng một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp uỷ trong việc định hướng và đề nghị cấp uỷ tạo điều kiện hơn nữa cho các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc Khối trong công tác tổ chức, quy hoạch, triển khai hiệu quả, thiết thực các phong trào và công tác thanh niên, đặc biệt thanh niên phải là người đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số trong thời gian tới. Liên quan về công tác cán bộ, tuyển dụng, công tác phát triển kết nạp Đảng, đồng chí Bùi Quang Huy yêu cầu các đơn vị đoàn trực thuộc cần chủ động, quyết liệt đề xuất để tạo cơ chế thuận lợi nhất cho cán bộ Đoàn. Đồng thời về Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tiếp thu các ý kiến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Khối và sẽ đề xuất, kiến nghị BCH TW Đảng đề có điều chỉnh phù hợp. 
Đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn phát biểu.
Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn phát biểu.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích đã đạt được của tập thể Ban Chấp hành Đoàn Khối DNTW trong thời gian qua. Với những thế mạnh của mình như trẻ trung, sôi nổi, năng động, sáng tạo, trí tuệ và sục sôi nhiệt huyết, tuổi trẻ trong Khối đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng hùng hậu, tin cậy, sẵn sàng đảm đương nhiều việc khó, việc mới, là một trong những nhân tố quyết định sự thành công, nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp nhà nước.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đoàn Khối cần chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; phát huy tiềm năng, thế mạnh của các cơ sở đoàn, của đoàn viên thanh niên trong Khối để nâng cao hàm lượng trí tuệ của phong trào; lựa chọn xây dựng các công trình thanh niên gắn với trí tuệ của thanh niên và phù hợp với điều kiện đặc thù của các doanh nghiệp trong Khối. Chủ động, sáng tạo trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tiếp tục tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, ổn định, toàn diện. Đồng thời yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong Khối tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối. Đây vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp trong tương lai.
Đồng chí cũng chỉ đạo các ban, đơn vị trong Đảng ủy Khối phối hợp cùng Ban Thường vụ Đoàn Khối và cấp ủy các đơn vị nghiên cứu đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho tổ chức Đoàn tại các doanh nghiệp. Đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Thường trực Đảng ủy Khối trong chỉ đạo hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối để các cấp bộ Đoàn trong Khối tiếp tục phát huy trí tuệ, sức mạnh tham gia tích cực trong phong trào Đoàn toàn quốc.
Đồng chí Nguyễn Long Hải tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đồng chí Trịnh Thị Mai Phương giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Long Hải tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đồng chí Trịnh Thị Mai Phương giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Cũng tại Hội nghị, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã tặng hoa và chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn vừa được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đồng chí Trịnh Thị Mai Phương, Quyền Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN KHỐI

.
.
.
.