.
.

“Khát vọng thanh niên”

Chủ Nhật, 09/12/2012|23:28

Ngày 5/12 tại Hà nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức diễn đàn”Khát vọng thanh niên” với chủ đề “Đoàn với thanh niên - Thanh niên với Đoàn”, nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ thuộc Khối. Đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó bí thư Đảng ủy Khối đến dự, động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu Khối doanh nghiệp Trung ương dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Các tham luận của đại diện các chi đoàn thuộc Khối đã có những đóng góp thẳng thắn, thiết thực và mạnh dạn kiến nghị những nội dung thiết thực gửi đến Đại hội Đoàn toàn quốc
Các tham luận của đại diện các chi đoàn thuộc Khối đã có những đóng góp thẳng thắn, thiết thực và mạnh dạn kiến nghị những nội dung thiết thực gửi đến Đại hội Đoàn toàn quốc

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng cả tình hình thanh niên, việc nâng cao ý thức chính trị, định hướng lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ doanh nghiệp, Tổ quốc là đòi hỏi cấp thiết. Vì vậy, việc tổ chức “Diễn đàn khát vọng thanh niên” hôm nay, không chỉ tạo ra cơ hội để tuổi trẻ trong Khối bày tỏ nguyện vọng của mình, góp ý, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương với nội dung hoạt động thiết thực, cụ thể, sát với nguyện vọng của đoàn viên thanh niên mà diễn đàn còn cung cấp thông tin cho thanh niên hiểu rõ bối cảnh, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh kế, xã hội của đất nước, của doanh nghiệp, đơn vị; đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, lãnh đạo quan tâm, chăm lo các nhu cầu của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm...

Các tham luận của đại diện các chi đoàn thuộc Khối đã có những đóng góp thẳng thắn, thiết thực và mạnh dạn kiến nghị những nội dung thiết thực gửi đến Đại hội Đoàn toàn quốc. Các tham luận tiêu biểu của Đoàn Đường sắt Việt Nam : “Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay”; Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tham luận chủ đề “Phát huy hiệu quả công tác tham mưu đề xuất của Đoàn Thanh niên với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị về hỗ trợ thanh niên trong việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”; Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham luận chủ đề Đoàn tham gia xây dựng các điểm truy cập internet nhằm phổ cập, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho thanh niên phát triển kinh tế góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tham luận chủ đề: “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tạo cơ chế thuận lợi cho Đoàn hoạt động”; Đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam tham luận chủ đề Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu tình hình mới”; Đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tham luận chủ đề: “Thanh niên xung kích trong thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp”; Đoàn Tập đoàn Sông Đà tham luận chủ đề “Thanh niên xung kích trên các công trình trọng điểm quốc gia, vùng sâu vùng xa”; Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham luận chủ đề “Thanh niên với khát vọng đưa khoa học kỹ thuật vươn ra chinh phục biển lớn làm giàu cho đất nước”.

Thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Dương đã chúc mừng 21 đồng chí đã được Đại hội bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đó là những đại biểu ưu tú, tiêu biểuđại diện cho gần 14 vạn đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương và cũng là những đại biểu được Đại hội Đoàn các cấp bầu ra, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ, năng lực, có nhiệt huyết, uy tín trong thanh niên, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối Doanh nghiệp Trung ương trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Bí thư nhấn mạnh: Các đồng chí được được bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, đó vừa là niềm vinh dự đối với cá nhân nhưng  vừa là trách nhiệm đối với Đại hội Đoàn toàn quốc và cần lưu ý thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu của Đại hội.

Kết thúc Diễn đàn, các ý kiến tham luận đã được tập hợp thành “Tâm thư” của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Khánh Vân

.
.
.
.