.
.

VRG ký kết chương trình phối hợp với TW Đoàn giai đoạn 2017 - 2022

Thứ Ba, 17/10/2017|16:11

Ngày 3/10, tại TP.Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Liên hoan thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác lần thứ XV, trao giải thưởng Thanh niên tiêu biểu ngành cao su VN lần thứ V và Sao vàng Cao su lần thứ XIV. Trong khuôn khổ liên hoan, VRG và Trung ương Đoàn đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2022, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2022
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2022

Trong đó có nội dung, khảo sát, trồng cao su tại các làng thanh niên lập nghiệp; tăng cường các hoạt động giao lưu, phối hợp giữa các đơn vị thuộc VRG với Đoàn thanh niên địa phương tại các địa bàn phát triển cây cao su; nghiên cứu, xác định địa điểm, diện tích trồng cây cao su tại các làng thanh niên lập nghiệp ở VN và nước bạn Lào. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân; các hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thanh niên công nhân; tiếp tục phối hợp triển khai festival "Sáng tạo trẻ" và “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc hằng năm nhằm tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo của thanh niên công nhân.

Tại liên hoan, VRG đã tuyên dương 140 gương mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 35 thanh niên tiêu biểu ngành Cao su Việt Nam đại diện cho hơn 30.000 đoàn viên thanh niên VRG; 30 Sao vàng Cao su trong hơn 450 doanh nhân, quản lý trẻ toàn Tập đoàn. 

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần thứ XV, năm 2017
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XV, năm 2017

Liên hoan là diễn đàn của thanh niên và doanh nhân, quản lý trẻ toàn Tập đoàn để cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2015 đến nay và rút ra những bài học kinh nghiệm, phương hướng trong thời gian tới. Đồng thời biểu dương, tôn vinh những tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và học tập, nghiên cứu, những doanh nhân, quản lý trẻ có thành tích nổi bật trong quản lý, điều hành và tham gia phát triển cộng đồng.

Việc học tập và làm theo lời Bác được tuổi trẻ Tập đoàn cụ thể hóa thông qua việc phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, qua đó đã tập hợp, phát huy sức mạnh và trí tuệ của thanh niên, doanh nhân, quản lý trẻ như “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “sáng tạo trẻ”, “sáng kiến, cải tiến, tiết kiệm”, “tấn sản phẩm mủ vượt” hay các cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, cuộc vận động “xây dựng hình mẫu thanh niên ngành Cao su Việt Nam trong thời kỳ mới”,... gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tập đoàn.

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su và Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao thưởng cho Thanh niên tiêu biểu Ngành Cao su Việt Nam lần thứ V, năm 2017
Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su và Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao thưởng cho Thanh niên tiêu biểu Ngành Cao su Việt Nam lần thứ V, năm 2017.

Trong 3 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã đăng ký, thi đua, đảm nhận thực hiện được trên 1.000 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng; đã có nhiều sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học của thanh niên, doanh nhân, quản lý trẻ được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh làm lợi cho đơn vị và Tập đoàn; thực hiện hàng trăm hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội, vận động đoàn viên thanh niên, doanh nhân, quản lý trẻ hiến hơn 5.000 đơn vị máu.

Từ việc học tập và làm theo lời Bác, đã xuất hiện nhiều điển hình thanh niên tiên tiến, doanh nhân, nhà quản lý trẻ giỏi với những kết quả xuất sắc trong lao động, học tập, nhiều công trình nghiên cứu khoa học, những công trình, giải pháp sáng tạo có giá trị đóng góp tích cực vào các việc giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị. 

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su và Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp Hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng Sao Vàng Cao Su lần thứ XIV, năm 2017
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su và Trung ương Đoàn trao giải thưởng Sao vàng Cao su lần thứ XIV, năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong - UV dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn biểu dương các hoạt động của tuổi trẻ ngành cao su trong những năm qua. Đặc biệt là hiệu quả thiết thực qua việc phối hợp hoạt động của VRG và TW Đoàn từ năm 2007 đến nay. “Tuổi trẻ VRG đã khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của VRG và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Những năm qua, các tổ chức Đoàn – Hội tại các đơn vị thành viên VRG đã có nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng của tuổi trẻ toàn Tập đoàn. Việc thực hiện các Chỉ thị cũng được cụ thể hóa và trở thành nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của các cấp bộ Đoàn – Hội, phương pháp triển khai ngày càng đa dạng, phong phú, cụ thể, phù hợp với từng đối tượng để nâng cao tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân. Tôi tin tưởng rằng, tuổi trẻ VRG sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, năng động, sáng tạo, góp sức vào sự phát triển bền vững của VRG”.

Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đánh giá những đóng góp của lực lượng đoàn viên thanh niên và doanh nhân, quản lý trẻ ngành cao su. “Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của VRG đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác, để lại dấu ấn tốt đẹp. Tuổi trẻ ngành cao su đã không ngừng học tập nâng cao trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị để đáp ứng sự phát triển không ngừng của ngành cao su cũng như sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mặt khác, cũng từ các phong trào nêu trên đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực. Và hôm nay, Tập đoàn tổ chức lễ tuyên dương 30 doanh nhân - quản lý trẻ; 35 thanh niên tiêu biểu ngành cao su và 140 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là các doanh nhân, nhà quản lý trẻ tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp và phát triển cộng đồng và là những cán bộ Đoàn tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và các mặt công tác khác”.

“Hơn 30.000 đoàn viên thanh niên của VRG chính là mùa xuân tràn đầy sức sống để chung tay xây dựng Tập đoàn vững mạnh. Thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, tôi mong các bạn hãy sống có mục đích, hoài bão, lý tưởng và hiện thực hóa khát vọng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tôi tin tưởng rằng, các bạn là trụ cột, là tương lai vững chắc để xứng đáng là thế hệ kế thừa những thành quả tốt đẹp của cha anh” – TGĐ nhấn mạnh.

an sinh xh
Trước đó, ngày 02/10/2017, Đoàn đại biểu Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của VRG đã tổ chức hành trình về nguồn tại khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền Bến Dược, thăm và tặng quà 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà 20 gia đình chính sách, trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và tặng 100 phần quà cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.

CTV

.
.
.
.