.
.

Tuổi trẻ MobiFone xung kích, sáng tạo, tiên phong góp phần phát triển đơn vị bền vững

Thứ Hai, 25/12/2017|10:50

Trong năm 2017, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã triển khai đồng bộ, sâu rộng các phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tiên phong của tuổi trẻ góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng -
Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Viễn thông MobiFone phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đoàn Tổng công ty chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo các cấp bộ Đoàn triển khai mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đoàn viên thanh niên trong toàn hệ thống. Tổ chức các chiến dịch Thanh niên với hoạt động sản xuất kinh doanh tại 8 địa bàn trọng điểm. Tuổi trẻ MobiFone đã thực hiện 51 công trình thanh niên các cấp, trong đó có 5 công trình cấp Đoàn Khối, 15 công trình cấp Đoàn Tổng công ty và 31 công trình cấp Đoàn cơ sở. Chủ trì, tham gia thực hiện 552 đề tài, sáng kiến, giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Bùi Chí Tuệ - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty MobiFone trao
Đồng chí Bùi Chí Tuệ - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty MobiFone trao Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

Không chỉ phát huy vai trò xung kích, chủ lực trong phát triển sản xuất kinh doanh, Đoàn Thanh niên Tổng công ty còn tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị trên 1,6 tỷ đồng; trên 700 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng. Thông qua những hoạt động tích cực, hiệu quả, trong năm 2017 đã có 85 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Lễ kết nạp đảng viên được Đảng ủy Tổng công ty tổ chức tại các địa điểm di tích lịch sử, cách mạng, gắn với các hoạt động về nguồn, có ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc và sức lan tỏa sâu rộng.

Ban lãnh đạo MobiFone chụp ảnh lưu niệm với tuổi trẻ Tổng công ty.
Ban lãnh đạo MobiFone và Đoàn Khối DNTW chụp ảnh lưu niệm với tuổi trẻ Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 vừa được Đoàn Thanh niên MobiFone tổ chức tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Viễn thông MobiFone đánh giá cao những đóng góp của tuổi trẻ MobiFone trong năm 2017. Đồng chí cũng lưu ý, năm 2018 và những năm tiếp theo, trong xu thế cạnh tranh mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng, thế hệ trẻ MobiFone cần tiếp tục có sự tập trung cao độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng khẳng định, Đảng ủy, HĐTV, Ban điều hành Tổng công ty luôn tạo môi trường và mọi điều kiện thuận lợi nhất để đoàn viên thanh niên phát huy năng lực, sở trường, vai trò, thế mạnh của tuổi trẻ tham gia phát triển đơn vị bền vững.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018 của Đoàn MobiFone:

* Thực hiện 55 công trình thanh niên (5 công trình cấp Đoàn Khối, 15 công trình cấp Đoàn Tcty và 35 công trình cấp Đoàn cơ sở);

* Chủ trì, phối hợp nghiên cứu 550 đề tài, sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

* Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng; có 600 lượt đoàn viên tham gia hiến máu thành công;

* Kết nạp được 70 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Từ kết quả hoạt động năm 2017, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty, năm 2018 Đoàn Thanh niên MobiFone tập trung nâng cao chất lượng các họa động Đoàn, chú trọng đẩy mạnh các phong trào thanh niên xung kích trong hoạt động sản xuất kinh doanh; phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong góp phần vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty./.

P.V

.
.
.
.