.
.

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Năm, 11/06/2020|18:52

Chiều ngày 11/6/2020, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành Phiên trù bị.

Tham dự Phiên trù bị Đại hội có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và 81 đại biểu chính thức là đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng ủy CQ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc phiên trù bị.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc phiên trù bị.

Tại Phiên trù bị, Đại hội đã thực hiện các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến Quy chế bầu cử; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ  2020 - 2025.

Phiên chính thức của Đại hội sẽ diễn ra vào sáng ngày 12/6/2020.

Một số hình ảnh tại Phiên trù bị:

Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết.
Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng ủy CQ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 điều hành phiên trù bị.
Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành Phiên trù bị.
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy CQ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 trình bầy Quy chế làm việc của Đại hội, phổ biến Quy chế bầu cử.
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
Đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CQ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đọc các báo cáo tại phiên trù bị.
Đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày các báo cáo tại Phiên trù bị.

 P.V

.
.
.
.