.
.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai, 10/08/2020|14:52

Sáng ngày 6/8, tại Phú Thọ, Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam .
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 7 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và 150 đại biểu đại diện cho trên 800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội cho biết: Trong nhiệm kỳ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: Dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất tại một số nhà máy lớn sau nhiều năm vận hành đã xuống cấp và lạc hậu về công nghệ làm ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng và giá thành sản phẩm; việc huy động nguồn vốn vay cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn; giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào không ổn định, thường có xu hướng tăng trong khi giá bán sản phẩm giấy liên tục giảm, sản phẩm giấy của Tổng Công ty phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm giấy nhập khẩu nên tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn, lượng giấy tồn kho cao, gây ứ đọng vốn. Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam do Tổng công ty Giấy tiếp nhận từ Công ty TRACODI theo quyết định của Chính phủ phải dừng hoạt động và xử lý bán đấu giá gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu và cổ phần hoá Tổng Công ty…

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong bối cảnh đó, Đảng uỷ Tổng Công ty đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng uỷ Khối DNTW, Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan, triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Giấy Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, trong đó 5/8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu giảm so với chỉ tiêu đề ra nhưng lợi nhuận của Tổng công ty trong các năm 2017, 2018 có bước tăng trưởng tương đối cao, bước đầu khẳng định Tổng công ty đã thực hiện tái cơ cấu đúng hướng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, là Tổng công ty vẫn duy trì đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất lớn của toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong Đảng bộ.

Về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước, đồng thời, luôn thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối. Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Tổng Công ty. Chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và quy định của Đảng ủy Khối DNTW, đồng thời chủ động triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy các cơ sơ đảng trực thuộc để phù hợp với mô hình của Tổng Công ty. Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo quy định. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chuyển biến tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát 163 tổ chức đảng, 959 đảng viên; trong đó Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty kiểm tra, giám sát 32 tổ chức đảng và 26 đảng viên; cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 96 tổ chức đảng và 933 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết.
Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các giải pháp về quản lý kỹ thuật; bảo dưỡng phòng ngừa, xử lý các sự cố máy móc, thiết bị; tăng tỷ lệ sử dụng vật tư, nguyên liệu, thiết bị, hóa chất nội địa trong sản xuất; nâng cao sản lượng, ổn định chất lượng sản phẩm giấy. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2019-2021 báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng phương án thí điểm sáp nhập các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Đề án; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty TNHH một thành viên Nguyên liệu giấy Miền Nam.

Công tác thoái vốn đầu tư trong và ngoài ngành nghề kinh doanh chính cũng được Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ qua, Tổng công ty đã thoái vốn được 05 đơn vị Công ty con và Công ty liên kết với tổng số tiền thu được là 116,1 tỷ đồng. Do khó khăn về thị trường, một số công ty liên kết sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên công tác thoái vốn đầu tư chưa đạt kế hoạch đề ra.

Công tác đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Chỉ đạo xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và trình Bộ Công Thương ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Tổng công ty phù hợp với quy định của Pháp luật. Hệ thống các văn bản quy định quản lý, quản trị nội bộ đã được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Đại hội cũng nhận định, trong những năm tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với Tổng công ty Giấy Việt Nam. Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Tổng công ty đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, công tác đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%/năm; hằng năm kết nạp 30 đảng viên mới; phấn đấu tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 8,5%/năm; doanh thu 9,4%/năm; nộp ngân sách 4,9%/năm và lợi nhận bình quân 8%/năm.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của của Đảng bộ Tổng công ty trong nhiệm kỳ qua. Đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và đề nghị các đại biểu tham dự đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó tìm ra giải pháp khắc phục để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong đó cần hết sức chú trọng việc tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh. Kịp thời phát hiện, đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đề ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ, tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 29 đồng chí. Tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 06 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

.
Các bài viết khác:
.
.
.