.
.

Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam:

Phát huy nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành hàng hải Việt Nam

Thứ Sáu, 07/08/2020|14:39

Trong 2 ngày 4-5/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 150 đại biểu.

Toàn cảnh Đại Hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Tấn  Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, các thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 6 của Đảng ủy Khối.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa Tổng công ty vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, phát huy vai trò là doanh nghiệp nòng cốt của ngành hàng hải Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện, giữ vững ổn định để phát triển; nâng cao đời sống người lao động; tham gia bình đẳng vào các hoạt động dịch vụ hàng hải ở nước ngoài để chia sẻ thị trường khu vực; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước; bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Những năm đầu của nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tái cơ cấu theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Để điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp, Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra, Đảng ủy Tổng công ty đã thường xuyên chú trọng đổi mới công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc của các đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, toàn diện, có nhiều điểm nổi bật như thực hiện xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, trên 91,5% đảng viên trong toàn đảng bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, cao hơn so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Qua đánh giá hằng năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Bằng khen đối với 06 tổ chức đảng tiêu biểu và 11 đảng viên xuất sắc trong Đảng bộ. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã xem xét thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với 10 đảng viên. 

Xác định rõ ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty là ngành nghề quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước, có điều kiện và xu thế phát triển trong dài hạn, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Điều hành chủ động nắm bắt các diễn biến kinh tế, thị trường trong nước và quốc tế, triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp; khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội và tiềm năng, không ngừng đổi mới sáng tạo để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của đơn vị, giữ vững vị trí là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng hải Việt Nam.

Quán triệt định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, công tác phát triển thị trường được Tổng công ty tập trung đẩy mạnh. Các chương trình marketing tổng thể được triển khai mạnh mẽ và  toàn diện từ Tổng công ty đến các doanh nghiệp thành viên với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm, sự hài lòng của khách hàng là thước đo giá trị doanh nghiệp”. Kết quả, hệ thống cảng của Tổng công ty tăng trưởng ổn định, thu hút thêm nhiều tuyến dịch vụ. Đội tàu vận tải container được hợp nhất, hoạt động vận tải nội địa được duy trì ổn định, tham gia trên các tuyến nội Á cùng một số hãng tàu trong khu vực. 

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực của tập thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động từ Công ty mẹ đến các doanh nghiệp thành viên, Tổng công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết đã đề ra trong giai đoạn 2015 – 2020. Về lợi nhuận, Tổng công ty đã khắc phục được tình trạng thua lỗ triền miên của các năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 41,2%/năm. Lợi nhuận từ năm 2017 tăng cao, gấp từ 3 đến 15 lần so với năm 2015. Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất của năm 2020 là 938 tỷ đồng. Hiệu quả kinh doanh trên còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa, trong bối cảnh thị trường vận tải biển liên tục gặp khó khăn, Tổng công ty vẫn đang trong giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ. Đặc biệt trong giai đoạn này, nhờ các chủ trương, giải pháp cơ cấu quyết liệt và hiệu quả, vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty được bảo toàn và tăng trưởng lên đến 11.941 tỷ đồng. Tổng công ty đã vượt qua được nguy cơ phá sản doanh nghiệp, tái cơ cấu thành công. Công ty mẹ - Tổng công ty đã hoàn thành chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đưa cổ phiếu của Tổng công ty niêm yết, giao dịch trên sàn Upcom.

Việc thực hiện thắng lợi công tác tái cơ cấu với các giải pháp mạnh mẽ và toàn diện giúp Tổng công ty duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, tạo tiền đề và động lực phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

đồng chí Phạm Tấn  Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đề ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ, tại Đại hội, đồng chí Phạm Tấn  Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với ngành hàng hải, lệ thuộc rất lớn vào môi trường quốc tế; dịch bệnh Covid-19 là biến cố lớn sẽ ảnh hưởng đến vận tải quốc tế và xu thế toàn cầu hóa. Ở trong nước, Đảng và Chính phủ chỉ đạo tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí... Với việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36 "Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đấn năm 2045", mục tiêu đưa Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh; yêu cầu đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng Công ty trong nhiệm kỳ tới còn nhiều khó khăn, thách thức.

đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Hoàng Giang yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra và dân vận, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên, gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng văn hóa Tổng công ty.

Quyết liệt, hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo thị trường; tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng Chiến lược phát triển Tổng Công ty gắn với các Nghị quyết của Đảng. Xây dựng tầm nhìn dài hạn và vị thế vững chắc cho doanh nghiệp, mục tiêu đến năm 2025 là đơn vị hàng đầu trong cung cấp dịch vụ chuỗi logistics trọn gói tại Việt Nam. Phát triển các năng lực cốt lõi: Nâng cao năng lực quản trị, điều hành của bộ máy lãnh đạo quản lý cấp cao tại Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên, có cơ chế để thu hút và giữ chân nhân tài; Đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện, tăng cường áp dụng CNTT vào mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty nhằm tạo sự phát triển đột phá để nâng tầm chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động, giảm giá thành;  Tạo năng lực thích nghi với sự thay đổi, tư duy đổi mới, sáng tạo, tạo khả năng tự thúc đẩy để đạt được hiệu quả hoạt động thông qua cải tiến liên tục; Tăng cường năng lực về kiểm soát và phòng ngừa rủi ro.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 28 đồng chí. Tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 07 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 06 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Anh Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

.
.
.
.