.
.

Đảng bộ Vinataba tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, phát triển các giá trị cốt lõi của đơn vị theo chiều sâu, bền vững

Thứ Năm, 06/08/2020|18:45

Ngày 5/8, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Y Thanh Hà Niê K’đăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cùng 199 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. 

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự đồng lòng của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, Đảng bộ Vinataba đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất lãnh đạo đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trong nhiệm kỳ, công tác giáo dục tư tưởng luôn được Đảng ủy Tổng công ty quan tâm chú trọng và đổi mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp thực tế, có tác dụng giáo dục cao. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều hình thức phong phú, có ý nghĩa giáo dục cao. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hoàn thành việc chuyển giao nhiệm vụ lãnh đạo chủ chốt, giữ được sự ổn định và kế thừa truyền thống đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện xuyên suốt. Thực hiện tốt việc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của ĐUTCT với các cơ quan chuyên môn (theo Quy định số 69 của Ban Bí thư), qua đó làm tinh gọn bộ máy, có hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành một cách chủ động, thường xuyên, toàn diện và chặt chẽ, lấy phòng ngừa, lấy xây là chính, kiểm tra giám sát không chỉ làm rõ ưu, khuyết điểm và xử lý vi phạm mà còn phát hiện những cách làm hay, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng và đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã chủ động chỉ đạo kết hợp nhiều cuộc kiểm tra của Đảng và thanh tra, giám sát về chuyên môn, vì vậy công tác kiểm tra, giám sát thực hiện có nề nếp, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm được số đoàn, số lần kiểm tra, kiểm soát nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân vận và hoạt động của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đẩy mạnh. Công đoàn, Đoàn thanh niên TCT và đơn vị đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được quan tâm, “Sổ tay văn hóa Vinataba” xác định những giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hóa Vinataba để  triển khai thực hiện trong toàn Tổng công ty. Triển khai xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đạt yêu cầu. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 514 đảng viên mới, vượt 28,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với những giải pháp đồng bộ, tích cực, hiệu quả, giai đoạn 2015-2020 Tổng công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng: Nộp ngân sách tăng trưởng 7,1%  so với mức đề ra 2,3%. Lợi nhuận tăng trưởng 6,3% (nghị quyết đề ra là 1%/năm). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của toàn Tổng công ty giai đoạn 2015 - 2019 bình quân đạt 16,8%/năm. Thị phần nội tiêu của Vinataba gia tăng từ 55% lên 67% cùng với tốc độ tăng trưởng cao của kim ngạch xuất khẩu trên 4% (nghị quyết đề ra là 2,5%), tạo ra những động lực lớn cho phát triển và sự cải thiện rất có ý nghĩa về năng lực cạnh tranh của Vinataba cả ở trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy Vinataba tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới hệ thống quản trị, quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty và từng đơn vị thành viên. Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính; Hoàn thành cơ bản việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu. Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị chuyên nghiệp. Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp. Phát huy và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực làm việc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Chất lượng phát triển của Vinataba còn thể hiện thông qua việc tập trung vùng trồng trọng điểm, chuyên canh nguyên liệu, từng bước đa dạng hóa sản phẩm phụ liệu thuốc lá, là doanh nghiệp đi đầu trong việc phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá nội địa. Đặc biệt, Tổng công ty chú trọng phát triển một hệ thống công nghiệp hỗ trợ lớn mạnh được xây dựng với hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp được nội địa hóa, góp phần giảm nhập siêu và tăng kim ngạch xuất khẩu. Đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tăng trưởng vượt trội so với nhiều ngành công nghiệp khác của Việt Nam hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, thể hiện rõ trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước với cộng đồng, xã hội, Tổng công ty đã có nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững tại các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi với tổng kinh phí trên 78 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Vinataba sẽ tập trung vào các trụ cột phát triển quan trọng như: Tái cơ cấu hệ thống quản trị toàn Tổng công ty theo hướng tăng cường sự tập trung, chi phối của công ty mẹ trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, chiến lược, thương hiệu và nghiên cứu phát triển để phát huy sức mạnh tổng hợp trên cơ sở phân công chuyên môn hóa và nâng cao quyền chủ động kinh doanh của các công ty con; Đồng thời đổi mới mạnh mẽ hệ thống công cụ quản trị đối với các công ty thành viên để vận hành bộ máy với hiệu quả cao, coi đây là những yêu cầu tất yếu và quan trọng đối với quá trình vận doanh sau cổ phần hóa. Việc tái cơ cấu mạnh mẽ sản phẩm trong toàn Tổng công ty, tăng tỷ trọng sản phẩm trung và cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí cũng cho rằng, tuy đạt được những kết quả tích cực và toàn diện, song cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, xác định những bài học kinh nghiệm để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới. Theo đó, Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III tới đây và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tích cực tham gia, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Lấy khoa học, công nghệ và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển, gắn với làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản trị cấp cao, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị Đại hội tiếp tục đóng góp ý kiến sâu sắc, trí tuệ cho dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ đối với sự phát triển của đất nước và góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần “Đoàn kết -  Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 10 đồng chí; bầu Bí thư Đảng ủy và 1 Phó Bí thư Đảng ủy; bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Hồ Lê Nghĩa tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025./.

P.V

 

.
.
.
.