.
.

Đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thực hiện tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy

Thứ Tư, 12/08/2020|16:20

Sáng ngày 11/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đao Đại hội.
Đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đao Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, các thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 6 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và 167 đại biểu đại diện cho nguyện vọng, ý chí, quyết tâm của gần 1.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội nêu rõ: bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình kinh tế, chính trị thế giói và khu vực có những diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến ngành công nghiệp tàu thủy. Những khó khăn, vướng mắc từ nhiệm kỳ trước tiếp tục bộc lộ rõ hơn, nhất là công tác tái cơ cấu tài chính, công tác thị trường, năng lực sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Tình hình tài chính của Tổng công ty liên tục gặp khó khăn, nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh “đóng băng, cạn kiệt” do chưa tái cơ cấu được nợ, chưa được cấp đủ vốn điều lệ. Thị trường đóng tàu thế giới và khu vực "phục hồi chậm”, thị trường trong nước bị thu hẹp; các nhà máy mất năng lực cạnh tranh nghiêm trọng do kiệt quệ về tài chính, nhân lực và không đủ nguồn lực tiếp cận công nghệ mới.

Vì vậy, trong nhiệm kỳ Đảng ủy Tổng công ty đã xác định công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ là nhiệm vụ then chốt, thực hiện quyết liệt tái cơ cấu, sắp xếp ổn đinh và phát triển sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.
Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Xác định rõ tầm quan trọng, vai trò của công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần ổn định tình hình chính tri của đơn vị, đặc biệt trong giai đoạn Tổng công ty đang trong quá trình thực hiện tái cơ cấu, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Đảng ủy Tổng công ty và các Đảng bộ cơ sở đã triển khai từng bước, thận trọng, trong đó đặc biệt quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động, phổ biến kịp thời các chính sách mói, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của người lao động, từ đó nhận được sự đồng tình, tin tưởng và ủng hộ của cán bộ, đảng viên, người lao động, không để xảy ra các trường hợp khiếu kiện.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; thực hiện đúng phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy với Ban Thanh tra bảo vệ chính trị nội bộ và Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty trong công tác kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và nỗ lực rất cao, 5 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty đã thu được những kết quả đáng khích lệ: duy trì ổn định sản xuất kinh doanh của các nhà máy chủ lực, các bạn hàng truyền thống; tiếp tục có những sản phẩm đóng tàu xuất khẩu có giá trị cao; duy trì và bảo đảm tốt công tác sửa chữa phục vụ các chủ tàu trong nước và quốc tế; bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng; duy trì được đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, làm nòng cốt cho lực lượng lao động tại các nhà máy đóng tàu chủ lực của Tổng công ty.

Về thực hiện công tác tái cơ cấu: Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thu gọn mô hình hoạt động, mô hình tổ chức của doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu đóng mới và sửa chữa tàu của thế giới và khu vực, đồng thời phù hợp với năng lực tài chính hiện có của Tổng công ty. Các đơn vị sau khi cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn, sáp nhập từng bước hoạt động ổn định và có hiệu quả.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy đã xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2025 sản phẩm sản xuất đạt 450 tàu; tiêu thụ, bàn giao đạt 350 tàu; số lượt tàu sửa chữa bàn giao đat 1.200 lượt tàu; giá trị sản xuất phấn đấu đạt 17.678 tỷ đồng; doanh thu và thu nhập khác đạt 14.456 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 1.345 tỷ đồng; sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, thu nhập bình quân đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhất trí với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy đã đề ra. Để hoàn thành tốt những mục tiêu đó, đồng chí Hoàng Giang yêu cầu Đảng bộ Tổng công ty tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; phát huy sức mạnh của toàn Tổng công ty, tranh thủ thời cơ và vận hội mới đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, từng bước củng cố uy tín, thương hiệu và vị thế, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của Tổng công ty.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 23 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty gồm 07 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 07 đồng chí. Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

.
Các bài viết khác:
.
.
.