.
.

Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Tư, 16/09/2020|17:45

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tổ chức làm việc với các đảng bộ Trung ương cho ý kiến dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; ngày 16/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng…

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang, Nguyễn Đức Phong; các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Văn phòng Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm- Bí thư Đảng ủy Khối đã báo cáo với Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối; dự thảo các văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Phương án nhân sự chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu cũng đã nghe Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tổng hợp ý kiến của các Ban xây dựng Đảng Trung ương tham gia vào dự thảo Văn kiện và phương án nhân sự của Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III. Báo cáo tổng hợp và các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tại buổi làm việc đều đánh giá các văn kiện và phương án nhân sự của Đảng bộ Khối được chuẩn bị công phu, với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Tòng Thị Phóng- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Các ý kiến tham gia góp ý về tiêu đề, bố cục và các nội dung của Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020, qua đó nhằm khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối, đồng thời nêu bật kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối; nhấn mạnh tính đặc thù của mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; vai trò, nhiệm vụ của Cơ quan Đảng ủy Khối và của các đảng ủy trực thuộc; v.v…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện nghiêm túc, chu đáo theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương. Các dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, dự thảo Nghị quyết có chất lượng tốt, có tính tự phê bình, phê bình nghiêm túc, đã có sự vận dụng những tư tưởng, quan điểm lớn nêu trong dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối; trong quá trình xây dựng đã tranh thủ được ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và cơ sở.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đại biểu dự buổi làm việc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đại biểu dự buổi làm việc.

Cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình, những thành tựu đã đạt được, những mặt hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những kinh nghiệm nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Báo cáo cần tập trung đánh giá rõ những điểm sáng mà Đảng bộ Khối đã lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW đạt được trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn, thách thức, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong việc tham gia bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, lành mạnh hóa thị trường tài chính, tiền tệ, phát triển kinh tế kết hợp với an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu, việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối phải nêu bật được các yếu tố: hiệu quả kinh tế; việc thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng theo tinh thần Nghị quyết số 12 – NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và những đóng góp cụ thể đối với xã hội. Những yếu tố này cũng cần được xem xét khi đánh giá những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cũng như xây dựng, bổ sung, hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới (2020 - 2025). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện và các nội dung trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tiếp thu các ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban Đảng, cơ quan Trung ương để hoàn chỉnh văn kiện và các nội dung theo yêu cầu, với tinh thần nỗ lực để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự kiến Đại hội Đảng bộ Khối diễn ra trong 3 ngày (19, 20, 21/10)./.

P.V

 

.
.
.
.