.
.

Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Sáu, 04/09/2020|14:45

Ngày 31/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 3 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng 140 đại biểu chính thức của Đảng bộ VCCI.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, có Đảng đoàn do Ban Bí thư quyết định thành lập và chỉ đạo. Toàn Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gồm 26 tổ chức cơ sở đảng với 370 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề ra Đảng bộ đều đạt và vượt mức: Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 98%; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 95- 97%, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; Kết nạp 69 đảng viên mới. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đạt danh hiệu vững mạnh. Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 5 năm liền đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Tổ chức và hoạt động của VCCI được mở rộng, tạo thành mạng lưới liên kết các hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam ở trong nước và trên thế giới. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm 3.314 hội viên trực tiếp. Hiện nay, tổng số hội viên của VCCI là trên 150.000 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp (trong đó có trên 12.000 hội viên trực tiếp). Cơ quan VCCI đã hoàn thành khối lượng công việc tăng trên 50% so với nhiệm kỳ trước. Tốc độ tăng trưởng các hoạt động chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại - đầu tư, đào tạo, phát triển doanh nghiệp đạt 10%, góp phần tích cực vào việc đề cao tinh thần kinh doanh trong xã hội, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh trạnh và hội nhập quốc tế hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khai mạc Đại hội
Đồng chí Hoàng Quang Phòng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Với vai trò đại diện, đầu mối hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp trong các vấn đề thương mại quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam luôn là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất cho doanh nghiệp về Tổ chức Thương mại Thế giới và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam đang tham gia. Hằng năm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhiều khuyến nghị, góp ý, bình luận chính sách về các vấn đề hội nhập, góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen của Đảng ủy Khối tặng Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do đạt thành tích trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Một trong những thành công lớn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong nhiệm kỳ qua là việc tiếp tục thực hiện điều tra, khảo sát và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) liên tục trong 15 năm kể tử năm 2005. Kết quả PCI hằng năm đã trở thành nguồn thông tin tham khảo hữu ích đối với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc trong quá trình xây dựng chính sách cải cách thủ tục hành chính, chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân, chính sách cải thiện chất lượng bộ máy chính quyền…

Đồng chí Vũ Tiến Lộc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Với vai trò tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp quốc gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tham gia vào Ủy ban Quan hệ lao động quốc gia, Hội đồng Tiền lương quốc gia, Hội đồng An toàn vệ sinh lao và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm Xã hội, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Lao động Quốc tế tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chính sách pháp luật về lao động, đào tạo nghề, hoàn thiện bộ máy tổ chức của cơ quan đại diện người sử dụng lao động tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp và người sử dụng lao động nâng cao năng lực và xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất, đảm bảo môi trường làm việc ổn định và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội.
Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội.

Đề ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ, tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò của tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hiệp hội doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở Việt Nam; mở rộng, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, có sức cạnh tranh, có trách nhiệm xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu Đại hội thảo luận, làm rõ, hoàn thiện để thống nhất thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá.

Các đại biểu tham dự Đại hội .
Các đại biểu tham dự Đại hội .

Đồng chí Lê Văn Châu cũng yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện tốt việc tập hợp và liên kết doanh nghiệp, doanh nhân tập trung vào việc xây dựng đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân lớn mạnh, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thúc đẩy phát triển hệ thống hiệp hội doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp hóa các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, hỗ trợ và bảo vệ doanh nghiệp hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động; xây dựng chiến lược tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Lấy khoa học, công nghệ và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển, gắn với làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ quản trị cấp cao, vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Do gặp một số khó khăn trong công tác nhân sự, tại Đại hội Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chưa thực hiện nội dung bầu Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. 

P.V

.
.
.
.