.
.

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Sáu, 09/10/2020|10:17

Ngày 06/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 2566-CV/ĐUK về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung Công văn xem tại đây  

.
.
.
.