.
.

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG:

DẤU ẤN 5 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

Thứ Sáu, 13/11/2020|18:26

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II đề ra. Ghi nhận những kết quả đó, Đảng ủy Khối vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, do đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

.

 

TCĐT ĐUKDNTW

.
Các bài viết khác:
.
.
.