.
.

Năm 2011, WESTERNBANK đạt số dư huy động gần 13.000 tỷ đồng

Thứ Tư, 29/02/2012|21:25

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Tây (WESTERNBANK, gọi tắt là Ngân hàng Phương Tây) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2011.

Theo đó, năm 2011, kết quả kinh doanh tăng trưởng 100% so với năm 2010; Lợi nhuận trước thuế đạt 161 tỷ đồng, tăng 148% so với năm 2010; Tổng tài sản đạt 20.574 tỷ đồng, tăng 118 % so với 2010; Doanh số huy động đạt 12.856 tỷ đồng, tăng 120% so với năm 2010.
 

Trong năm 2011, bên cạnh việc chính thức nâng cấp 5 Phòng giao dịch ngoại tỉnh lên Chi nhánh, đưa tổng số điểm giao dịch trên cả nước lên tới 78 điểm, Ngân hàng Phương Tây đã khởi động dự án “Củng cố và phát triển Thương hiệu”, đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình để quảng bá Thương hiệu mới.

Đại diện Ngân hàng Phương Tây cho biết, năm 2012 được đánh giá là một năm đầy hứa hẹn, tuy còn nhiều thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội tốt. Ngay trong những tháng đầu năm 2012, doanh số huy động của Ngân hàng Phương Tây đã tăng 148,6% so với cùng kỳ năm 2011. Ngân hàng Phương Tây dự kiến trình Đại hội Cổ Đông kế hoạch năm 2012: Tăng trưởng tín dụng 15%; Tổng tài sản khoảng 15 - 20%; Lợi nhuận đạt khoảng 14% và để đẩy mạnh phát triển mạng lưới, Ngân hàng Phương Tây sẽ tiếp tục hoàn thành nâng cấp 5 Phòng giao dịch lên Chi nhánh.

M.H

.
.
.
.