.
.

Ngân hàng hợp nhất đạt gần 70 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 1

Thứ Tư, 29/02/2012|21:59

Theo thông báo từ ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), lợi nhuận trong tháng 1/2012 đạt 68 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 1/2012, tổng tài sản của SCB đạt gần 150.000 tỷ đồng, vốn và các quỹ đạt 11.457 tỷ đồng. Tổng vốn huy động thị trường 1 (thị trường dân cư) đạt hơn 81.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay là 69.531 tỷ đồng.

Theo SCB, đây là kết quả kinh doanh đáng khích lệ kể từ khi chính thức đi vào hoạt động sau hợp nhất vào ngày 2/1/2012.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép 3 ngân hàng là Việt Nam Tín Nghĩa, Đệ Nhất và TMCP Sài Gòn hợp nhất.

Ngân hàng sau hợp nhất lấy tên là Ngân hàng TMCP Sài Gòn, có vốn điều lệ 10.583,8 tỷ đồng, tổng tài sản là 153.626 tỷ đồng.

Ngân hàng sau hợp nhất dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 667 tỷ đồng, năm 2013 đạt 1.185 tỷ đồng và năm 2014 là 1.865 tỷ đồng.

Mục tiêu đến năm 2014 là vốn điều lệ tăng lên gần 16.000 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông mới chiếm gần 6.000 tỷ đồng vốn (tương đương 37,5%).

Chính Phủ

.
.
.
.