.
.

Ban Kinh tế Trung ương và Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Thứ Năm, 19/09/2013|18:55

Chiều 18/9, Ban Kinh tế Trung ương và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Lễ ký kết
Đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Lễ ký kết

Tham dự và chủ trì lễ ký kết có GS.,TS. Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, GS.,TS. Ðặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Các đồng chí phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, đại diện lãnh đạo Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam, lãnh đạo một số hội ngành toàn quốc và nhiều nhà khoa học của  Liên hiệp Hội cùng tham dự và chứng kiến lễ ký kết.

Triển khai kế hoạch công tác năm 2013, trong thời gian qua Ban Kinh tế Trung ương đã  làm việc với một số cơ quan, tổ chức, một số viện nghiên cứu và một số trường đại học trọng điểm nhằm phối hợp công tác trong việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội. Tiếp tục tăng cường tập hợp trí tuệ của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu cả nước, Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc, ký kết thoả thuận hợp tác với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Thông qua lễ ký kết, Ban Kinh tế Trung ương và Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam đã thỏa thuận các nội dung nhằm hợp tác nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội dựa trên cơ sở các nghiên cứu cơ bản về khoa học kinh tế và các lĩnh vực có liên quan; tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước; kết hợp nghiên cứu và triển khai, thẩm định và phản biện chính sách, góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng.

Theo đó, có các nội dung cụ thể sẽ được hai bên hợp tác như: nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong đẩy mạnh hội nhập quốc tế; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, chính sách lớn cho giai đoạn tiếp theo; phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các đề án, chương trình dự án lớn thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội mang tính đột phá chiến lược; tập hợp và phát huy hiệu quả mạng lưới các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế để phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do hai bên cùng đề xuất.

Hai bên cũng thỏa thuận nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên trong thực hiện các nội dung hợp tác cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện.

Báo Tin nhanh

.
.
.
.