.
.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone:

Tập trung lãnh đạo MobiFone trở thành một trong 3 trụ cột của thị trường viễn thông Việt Nam

Thứ Năm, 30/07/2015|00:16

Trong hai ngày 27, 28/7/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Bắc Son - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Thường trực Đảng ủy một số tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông thuộc Đảng bộ Khối DNTW và 186 đại biểu đại diện cho hơn 900 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty viễn thông MobiFone.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội khẳng định, trong giai đoạn 2010 – 2014 Đảng bộ MobiFone đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Các mục tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra được thực hiện thắng lợi: Tổng doanh thu phát sinh đạt trên 191.208 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8%/năm; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt trên 32.997 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 6%/năm; Tổng số nộp ngân sách nhà nước đạt trên 22.864 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân đạt trên 51%.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son
Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông       (ảnh trên) và đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV Thông tin di động từ tháng 12/2014, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân sự mô hình mới theo hướng chuyên biệt hóa kinh doanh và kỹ thuật, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo đơn vị mở rộng hợp tác, tận dụng các cơ hội để bắt kịp với xu thế thị trường. Chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, qua đó khẳng định và cam kết hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW, Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các chương trình hành động, chương trình công tác hằng tháng, quý và đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chú trọng công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp; nắm bắt tình hình kịp thời, giải quyết các vấn đề về tư tưởng ngay khi mới phát sinh từ chi bộ, qua đó giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất nội bộ. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, chủ động giáo dục, phòng ngừa vi phạm. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm, đạt kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 334 đảng viên mới.

14 đồng chí thuộc Đảng bộ MobiFone được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.
14 đồng chí thuộc Đảng bộ MobiFone được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng công ty MobiFone tập trung lãnh đạo đơn vị phấn đấu đạt tốc độ tăng doanh thu bình quân hằng năm hơn 20%, đến năm 2020 đạt doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân từ 3 đến 5%/năm và nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân 5%/năm, năng suất lao động bình quân tăng 6%/năm. Tổng công ty xác định giải pháp trọng tâm để đạt được những chỉ tiêu trên là thực hiện kinh doanh tập trung vào các lĩnh vực lớn như di động, truyền hình, bán lẻ, dịch vụ giá trị gia tăng và đa phương tiện. Trên cơ sở mục tiêu chiến lược đó, đơn vị tiếp tục xây dựng hệ thống kênh phân phối cả về quy mô và chất lượng để tiếp tục giữ vững và tăng thị phần của MobiFone. Đồng thời thực hiện cổ phần hoá MobiFone theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong thời gian vừa qua. Khẳng định đây là một minh chứng thành công lớn trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông và Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng MobiFone cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Bởi vậy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Tổng công ty cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Trong đó chú trọng quan tâm hàng đầu đến việc chỉ đạo xây dựng chiến lược, định hướng đầu tư, phát triển hạ tầng và dịch vụ, đảm bảo có trọng tâm trọng điểm để dần tạo ra được dấu ấn riêng trên thương trường. Củng cố tổ chức bộ máy, sắp xếp, bồi dưỡng nguồn nhân lực, mở rộng đầu tư phát triển mạng lưới, hạ tầng kỹ thuật tương xứng với quy mô hiện tại, với yêu cầu cạnh tranh bình đẳng cùng các Tập đoàn trong ngành. Quan tâm chỉ đạo, thường xuyên đánh giá sự phù hợp của cơ cấu tổ chức bộ máy với tình hình thực tế để luôn đảm bảo sự tinh gọn, chuyên nghiệp hóa, tạo ra sự năng động và chủ động cho cấp thực thi, cấp cơ sở.

Lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bức trướng của Đảng ủy Khối cho Đảng bộ MobiFone.
Lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bức trướng của Đảng ủy Khối cho Đảng bộ MobiFone.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cần quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt các Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc nhằm bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về phân công, phân cấp trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng, hiệu quả trong tổ chức hoạt động của Tổng công ty. Tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa một cách chặt chẽ, thận trọng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; đem lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước và cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản trị doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh để tăng năng suất lao động; Tiếp tục đổi mới cơ chế đánh giá và đãi ngộ người lao động để tạo động lực làm việc. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ lãnh đạo đơn vị thực hiện thành công những mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào việc hình thành thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh với 3 doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc và từng bước vươn ra thế giới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty MobiFone nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng bức trướng mang nội dung “Đổi mới, Sáng tạo, Hội nhập, Phát triển” cho Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho 14 đồng chí trong Đảng bộ Tổng công ty.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 33 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 10 đồng chí; bầu Bí thư và 2 Phó bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thanh Tùng

.
.
.
.