.
.
dhd
Đại hội Đoàn TNCS HCM Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2019
Ngày 25/5, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2019.
.
Tuổi trẻ SCIC phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Ngày 26/5, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Chi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC; Vũ Đức Tú - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng ủy, Ban Lãnh đạo SCIC cùng 90 đại biểu đại diện cho gần 200 đoàn viên, thanh niên trong toàn Tổng Công ty.
.
Khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong lĩnh vực công nghệ bưu chính viễn thông
Ngày 11/5, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với sự tham dự của 150 đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 3.200 đoàn viên, thanh niên trong toàn Tập đoàn.
.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày 05/10/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 05 - CT/ĐUK về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày 5/5, phiên làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn CN Cao su Việt Nam (VRG), lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 chính thức diễn ra tại Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Trong phiên làm việc này, BCH Đoàn Thanh niên VRG, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã ra mắt và nhận nhiệm vụ, đồng chí Thái Bảo Tri tái đắc cử Bí thư Đoàn, đồng chí Lê Văn Thắng và Lê Anh Dũng là Phó Bí thư.
.
Đại hội đại biểu Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày 28/4, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham gia của 119 đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 1200 đoàn viên, thanh niên trong toàn Tổng công ty. Đây là đại hội cấp huyện đầu tiên của Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2017 -2022 chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm.
.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ sở trực thuộc Đoàn Tổng công ty Sông Đà nhiệm kỳ 2017 - 2019
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Sông Đà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tính đến thời điểm hiện nay đã có 6/30 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tổng công ty Sông Đà tổ chức thành công Đại hội.
.
Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương xung kích, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, chung tay xây dựng nông thôn mới
Với chủ đề của Tháng Thanh niên: "Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương xung kích, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, chung tay xây dựng nông thôn mới", các cơ sở Đoàn đã tổ chức những hoạt động sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực của đơn vị, triển khai sâu rộng đến từng cấp bộ Đoàn và đem lại hiệu quả cao.
.
Đoàn thanh niên BSR tổ chức đại hội điểm
Ngày 22/3, Đoàn Thanh niên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đại hội được Đoàn hanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chọn là đại hội điểm.
.
Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp Agribank (nhiệm kỳ 2017 - 2019)
Được lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp Agribank, ngày 05/3/2017 Đoàn cơ sở Agribank Đông Anh đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2019.
.
.
.
.
.
.