.
.
dhd

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện xây dựng Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW

Thứ Sáu, 23/06/2017|10:21

Ngày 19/6, tại Hà Nội, Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối; Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Theo Báo cáo của Ban chấp hành Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối khóa III trình tại Đại hội, Chi đoàn có 27 cán bộ, đoàn viên đang công tác tại 06 ban, đơn vị thuộc cơ quan Đảng ủy Khối. Nhiệm kỳ 2014 – 2017, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn đã có nhiều chuyển biến, được đầu tư và tập trung chỉ đạo theo hướng đa dạng hóa cả về nội dung lẫn hình thức; phương thức hoạt động không ngừng đổi mới để phù hợp với đoàn viên thanh niên trong chi đoàn, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa và ý thức công dân cho đoàn viên, thanh niên. Phong trào "xung kích phát triển kinh tế xã hội" và "đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được triển khai sâu rộng đã góp phần xây dựng củng cố tổ chức Đoàn; tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW, đại diện BTV Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW, đại diện BTV Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh được chi đoàn đặc biệt chú trọng và có nhiều chuyển biến rõ nét, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Chương trình rèn luyện đoàn viên đã được quan tâm chỉ đạo với nhiều nội dung và cách làm thiết thực, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đổi mới cả về nội dung, hình thức, sát với yêu cầu thực tế như tăng cường tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn với những nội dung cơ bản, ngắn gọn, thiết thực.

Đồng chí Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu tại Đại hội.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Chi đoàn đã chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, nội quy làm việc của đơn vị với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, hấp dẫn đã thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia giúp Đoàn viên thanh niên có nhận thức, giác ngộ sâu sắc về Đảng, có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn đã giới thiệu 08 đoàn viêu ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng và đã có 07 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc thù của thanh niên trong đơn vị được Chi đoàn tổ chức thực hiện đã khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, động viên các lực lượng thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị. Chi đoàn và nhiều cá nhân vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý Trung ương Đoàn, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đoàn Khối.

Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2014 – 2017; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Thảo luận và thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu: Toàn thể đoàn viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cơ quan và Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp cấp. Mỗi năm phấn đấu đạt 100% số lượng đoàn viên thanh niên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trở lên, không có Đoàn viên vi phạm kỷ luật của Cơ quan, phấn đấu 100% Đoàn viên trong diện bình xét đạt Lao động tiên tiến trở lên. Trong nhiệm kỳ giới thiệu 05 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, trong đó 03  đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 5 đồng chí; bầu 1 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

P.V

.
.
.
.