.
.
dhd

Đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Hai, 17/07/2017|10:57

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp TW tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV TƯ Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp TW; đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp TW chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp TW nêu rõ: Để tập trung trí tuệ, tâm huyết, đồng thời thể hiện ý chí, khát vọng của đoàn viên, thanh thiếu niên Việt Nam nói chung và đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương nói riêng, thời gian qua, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đoàn góp ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là nội dung hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa II tại Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá kết quả triển khai công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước nói chung và công tác đoàn, phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương nói riêng đã đạt được trong 5 năm qua, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nhiệm đã được nhận định, nêu ra trong 2 Báo cáo trên; đồng thời trao đổi về mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức, triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị cần được nhân rộng trong thời gian tới cũng như đề xuất nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cả nước cũng như của Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Những đóng góp ý kiến tại Hội nghị sẽ góp phần bổ sung thêm các chất liệu giá trị cho công tác chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

P.V

.
.
.
.