.
.

Các địa phương miền Trung với kỳ vọng năm Rồng

Thứ Ba, 24/01/2012|11:00

Năm cũ khép lại, năm mới mở ra nhiều vận hội và kỳ vọng mới, phóng viên thường trú Văn phòng miền Trung của Cổng TTĐT Chính phủ đã có các cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND một số tỉnh, thành phố miền Trung, điểm lại thế mạnh phát triển của địa phương thời gian qua và ghi nhận sự quyết tâm đột phá trong năm mới 2012.

Với Đà Nẵng, đó là mong muốn tạo thế đi lên mạnh mẽ, bền vững; với Thừa Thiên Huế, hướng tới trung tâm du lịch lớn của quốc gia, với Quảng Nam, tạo chuyển biến xây dựng nông thôn mới. Với Quảng Ngãi, đón làn sóng đầu tư mới. Kon Tum thể hiện quyết tâm vượt qua các khó khăn, tăng trưởng cao. Đắk Lắk kỳ vọng phát triển thương hiệu nông sản.

Đà Nẵng: Tạo thế đi lên mạnh mẽ và bền vững

 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến - Ảnh Chinhphu.vn

Phóng viên: Năm 2011, thành phố Đà Nẵng đạt được nhiều thành tựu trong phát triển KT- XH. Xin ông cho biết một số nét nổi bật, điểm sáng về KT- XH trong năm qua?

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến: Năm 2011 trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động... gây áp lực làm tăng chi phí sản xuất, giá cả hàng hóa, dịch vụ, tác động không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Quán triệt sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, UBND thành phố đã kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 và những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiểm soát, ổn định thị trường và bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2011, Thành phố cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội thể hiện trên một số mặt chủ yếu như sau:

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GDP) tăng 13% (so với năm 2010). Giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng ước tăng 13,7%, trong đó sản xuất công nghiệp giữ được mức tăng trưởng khá, ước thực hiện 14.855 tỷ đồng, tăng 14%. Giá trị sản xuất thuỷ sản - nông - lâm ước đạt 639 tỷ đồng, tăng 4,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 42.670 tỷ đồng, tăng 25,2%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ước đạt 1.436,6 triệu USD, tăng 22,3%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 860 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 14,5%. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 17.004 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 14.720 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 25.133 tỷ đồng, tăng 12,3%. Thành phố đã cấp Giấy chứng nhận chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp: cho 2.350 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 9.000 tỷ đồng; 23 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 4.445,3 tỷ đồng; 35 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tổng vốn đầu tư 350 triệu USD.

Lũy kế đến nay trên địa bàn thành phố có 14.510 doanh nghiệp dân doanh, tổng vốn đăng ký đạt 59,5 nghìn tỷ đồng và 207 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 3,12 tỷ USD, 4 dự án ODA đang được triển khai thực hiện và 3 dự án đã được phê duyệt hiện đang chờ ký kết Hiệp định tín dụng để triển khai, tổng vốn đầu tư đạt 340 triệu USD.

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được chú trọng. Nhiều chương trình hợp tác song phương với các nước trong khu vực, thế giới và hợp tác, liên kết vùng được đẩy mạnh xúc tiến. Tổng lượt khách ước đạt 2,35 triệu lượt, tăng 32,8% so với năm 2010, trong đó khách quốc tế ước đạt 500 ngàn lượt, tăng 35%; doanh thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 45%. Giải quyết việc làm cho 3,3 vạn lao động. Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn mới TP) giảm còn 3,05%. Hoạt động thể dục, thể thao đạt được nhiều thành tích nổi bật, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tiến bộ, đặt biệt là những đóng góp của thể thao Đà Nẵng tại SEA Games 26 vừa qua (6 HCV, 1 bạc và 11 HCĐ). 

Phóng viên: Thế còn những tồn tại, bất cập trong năm qua thưa ông?

 

Một góc thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch Văn Hữu Chiến: Bên cạnh những chỉ tiêu cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, kinh tế thành phố vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, chưa bền vững, như tốc độ tăng trưởng GDP đạt 13% (thấp hơn Nghị quyết HĐND: tăng 13,5-14,5%), tổng thu ngân sách nhà nước tuy đạt 109,2% so với kế hoạch, tuy nhiên nguồn thu từ các hoạt động chuyển quyền, cho thuê; bán, thuế nhà đất chiếm tỷ trọng khá lớn, khoảng gần 40% tổng thu; tổng chi ngân sách 14.720,053 tỷ đồng, đạt 149,1% dự toán, tăng gần 50% so với dự toán. Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp, khoảng 87,86%KH. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng khá cao, tăng 16,7% so với tháng 12/2010 và tăng 18,7% so với cùng kỳ 2010 (tháng 11/2010).

Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản chưa thật hiệu quả, tiết kiệm; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều hạn chế. Đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, vấn đề ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, tệ nạn xã hội,... còn diễn biến phức tạp, dịch bệnh vẫn chậm được khắc phục, kiểm soát,... Công tác kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, giải tỏa, đền bù, tái định cư còn chưa hiệu quả; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có quan tâm nhưng hiệu quả giải quyết chưa cao.             

Phóng viên: Ông có thể cho biết những đột phá trong công tác lãnh đạo, điều hành để đi đến kết quả cao trong năm 2011?

Chủ tịch Văn Hữu Chiến: Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2011-2015, bám sát 5 hướng đột phá phát triển kinh tế- xã hội như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 20 đã thông qua, theo đó,  UBND TP đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu đó là:

- Một là, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, có khả năng hội nhập cao

- Hai là, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý đô thị; tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị nhanh, đồng bộ, hiện đại 

- Ba là, thực hiện cơ chế, chính sách đồng bộ để thu hút đầu tư; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế

- Bốn là, xây dựng và triển khai chương trình thành phố môi trường; quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên

- Năm là, phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

- Sáu là, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn dịnh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách tư pháp

Trên cơ sở 6 nhóm giải pháp chủ yếu đã được thông qua, ngay từ đầu năm Lãnh đạo UBND TP đã ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực thiện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên UBND theo dõi chỉ đạo rất cụ thể. Những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện, được UBND TP tổ chức giao ban với các ngành chức năng để nắm bắt, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời. Cũng xin nói thêm rằng, nhờ sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm của từng thành viên UBND TP cùng với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân thành phố; đồng thời tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các Bộ ngành Trung ương, tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của thành phố tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, tích cực và ổn định như đã nói ở trên, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố đạt 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.283 USD/năm, cao gần gấp đôi mức bình quân chung của cả nước.  

Phóng viên: Nhắc đến Đà Nẵng người ta thường nghĩ ngay đến chương trình “5 không, 3 có”, đã làm nên thương hiệu và bản sắc riêng của Đà Nẵng trong suốt những năm qua. Sau 10 năm tích cực triển khai kể từ năm 2000, kết quả đạt được thật mỹ mãn. Xin ông cho biết những bí quyết làm nên thành công này?

Chủ tịch Văn Hữu Chiến: Thực ra, theo chúng tôi, không có bí quyết nào cả, mà có thể nói rằng để tạo nên thành công đó, xuất phát từ những nguyên nhân. Đó là:   

- Trước hết phải nói rằng, chủ trương xây dựng và triển khai chương trình “Thành phố 5 không, 3 có”, là một chủ trương rất đúng đắn, sáng tạo và riêng có của Đà Nẵng.

- Thứ 2, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc, cùng với sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố.

- Thứ 3, với những kết quả đã đạt được trong những năm triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 5 không, 3 có”, thành phố Đà Nẵng đã không thỏa mãn, chủ quan mà tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt để duy trì và phát huy những những kết quả đạt được.      

Nhờ đó, đến lúc này có thể khẳng định rằng, Đà Nẵng là địa phương duy nhất, đầu tiên thực hiện thành công chương trình này. 

Phóng viên: Thưa ông, những giải pháp nào được triển khai thực hiện để năm 2012 đạt được kết quả mục tiêu đề ra, trong đó thành phố sẽ triển khai các dự án trọng điểm gì trong năm 2012 để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội?

Chủ tịch Văn Hữu Chiến: Năm 2012 là năm thứ 2, Thành phố thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011–2015. Thành phố sẽ tập trung triển khai theo 5 hướng đột phá phát triển kinh tế - xã hội như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 20 đã thông qua, tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện mục tiêu “Năm giải tỏa đền bù, tái định cư và an sinh xã hội”. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Trên cơ sở đó, để đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết HĐND TP đã đạt ra, UBND thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành một số phương hướng chủ yếu như sau:

- Thứ nhất, tập trung thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, có giá trị gia tăng cao theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh, tiếp tục nâng cao tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP, theo đó, phấn đấu giá trị sản xuất các ngành dịch vụ năm 2012 tăng 16-17% so với năm 2011; đưa tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đạt khoảng 53,3% GDP.

-Thứ hai, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thuỷ sản- nông -lâm. Ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có nhiều sản phẩm xuất khẩu, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp ổn định và đẩy mạnh sản xuất. Đẩy mạnh đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020.

- Thứ ba, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đi đôi với tăng cao tỷ trọng vốn thực hiện, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả của hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại

- Thứ tư , tăng cường quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch, đô thị; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững

- Thứ năm, tăng cường quản lý, cân đối hiệu quả thu- chi và điều hành ngân sách chặt chẽ. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung nghiên cứu triển khai các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách, đảm bảo các cân đối lớn của thành phố

- Thứ sáu, tiếp tục chỉ đạo phát triển các lĩnh vực khoa học- công nghệ, giáo dục- đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các hoạt động văn hóa- thể thao và tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

- Thứ bảy, quan tâm giải quyết các vấn đề việc làm, giảm nghèo và các lĩnh vực an sinh xã hội kết hợp với duy trì và đẩy mạnh thực hiện các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”

- Thứ tám, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Thứ chín, tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự- xã hội và an toàn giao thông

Về công trình trọng điểm, năm 2012, Thành phố sẽ tập trung triển khai và đẩy mạnh việc thực hiện 12 công trình trọng điểm, đó là: Cầu Rồng và đường Nguyễn Văn Linh nối dài (phía Sơn Trà); Cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý và Nút giao thông hai đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi; Cầu và đường Nguyễn Tri Phương nối dài đi Hòa Quý; Trung tâm hành chính thành phố; Sân vận động 20.000 chỗ ngồi và hạ tầng kỹ thuật có liên quan của Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân phục vụ cho sân vận động; Các chung cư nhà ở xã hội. Xây dựng Sân golf Bà Nà; Khu Công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung; Các khu tái định cư hoàn thành trong năm 2012; Bệnh viện Ung thư; Các trạm bơm chống ngập úng và các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; Nghĩa trang Hòa Ninh.

Phóng viên: Thay mặt chính quyền và nhân dân Đà Nẵng, xin ông cho biết thông điệp của thành phố trong năm mới này?

Chủ tịch Văn Hữu Chiến: Thông điệp mà thành phố gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ năm 2012  tiếp tục là “Năm giải tỏa đền bù, tái định cư và an sinh xã hội”để xây dựng Đà Nẵng là đô thị xanh-sạch-đẹp và phát triển bền vững. Nhân dịp trước thềm Năm mới- xuân Nhâm Thìn 2012, tôi xin kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ vui tươi, phấn khởi, thi đua giành nhiều thắng lợi mới, xây dựng thành phố Đà Nẵng thân yêu của chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch.

Lê Minh Hùng thực hiện

Chinhphu.vn

.
.
.
.