.
.

Kiểm toán năm 2013 tập trung 143 đầu mối

Chủ Nhật, 23/12/2012|13:52

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ tiến hành kiểm toán 143 đầu mối trong năm 2013 theo hướng chú trọng tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ pháp luật; tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. 

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ tiến hành kiểm toán 143 đầu mối trong năm 2013 theo hướng chú trọng tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ tiến hành kiểm toán 143 đầu mối trong năm 2013 theo hướng chú trọng tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán

 

 

 Cụ thể, các đầu mối kiểm toán gồm có 16 Bộ, ngành, 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 25 dự án đầu tư, 24 doanh nghiệp nhà nước, 4 ngân hàng thương mại, 11 chuyên đề và 5 chương trình mục tiêu dự án quốc gia, 12 đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng; 10 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng và  kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012.

Phó Tổng KTNN Lê Minh Khái cho biết, các tập đoàn và tổng công ty nằm trong kế hoạch kiểm toán gồm: TKV, EVN, Vinatex, PVN, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, VNPT, Vietnam Airlines, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam và 4 ngân hàng (Vietcombank, VDB, Vietinbank và Agribank).

KTNN sẽ tập trung đánh giá việc điều hành lãi suất, tỷ giá hối đoái, cho vay tái cấp vốn, hoạt động thị trường mở và thị trường liên ngân hàng, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước; kết quả thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ.

KTNN cũng kiểm toán các quỹ ngoài ngân sách Nhà nước như Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 2011-2012, kiểm tra hiện tượng chuyển giá, trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia.

Mục tiêu của kế hoạch kiểm toán năm 2013 chú trọng tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ pháp luật; tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; quản lý, sử dụng đất; quản lý khai thác và kinh doanh tài nguyên, khoáng sản; miễn, giảm, giãn, hoàn, xóa nợ thuế và công tác chống thất thu NSNN; chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty…

Định hướng công tác kiểm toán năm 2013 là tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường kiểm toán các đối tượng liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là các dự án, công trình liên quan tái cấu trúc đầu tư công; sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực trong xã hội.

Theo Chinhphu.vn

 

.
.
.
.