.
.

Ký thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và Ủy ban Kinh tế

Thứ Bảy, 11/02/2012|21:52

 

 

Nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chiều 18/1, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIII và Đại diện VCCI đã trao đổi và ký kết thoả thuận hợp tác giữa hai cơ quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế ông Nguyễn Văn Giàu (bên trái) và Chủ tịch VCCI ông Vũ Tiến Lộc ký kết hợp tác
 

Theo đó, thỏa thuận quy định việc phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa XIII và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bắt đầu từ tháng 01/2012 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII (năm 2016).

Ủy ban Kinh tế phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cung cấp thông tin về thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện chính sách kinh tế, tiền tệ, ngân hàng và dự kiến chương trình giám sát năm tiếp theo để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động năm giữa Ủy ban Kinh tế và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Phối hợp trong việc trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tham gia vào văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các vấn đề bất cập về quản lý kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, môi trường kinh doanh. Phối hợp trong việc tổ chức hội thảo, tọa đàm và bồi dưỡng cán bộ; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kinh tế.

Ngược lại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ủy ban Kinh tế  phản ánh, kiến nghị đến Ủy ban Kinh tế ý kiến của các doanh nghiệp về việc thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.

Tham gia đóng góp ý kiến vào công tác thẩm tra do Ủy ban Kinh tế chủ trì đối với các chương trình, kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm đối với những nội dung về doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và những vấn đề khác có liên quan; đánh giá việc thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.

Tham gia nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh. Tham gia các hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch giám sát của Ủy ban Kinh tế;  các cuộc họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế và cuộc họp Thường trực Ủy ban Kinh tế mở rộng theo giấy mời của Ủy ban Kinh tế.

Phối hợp với Ủy ban Kinh tế trong việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc với doanh nghiệp, người sử dụng lao động; trao đổi thông tin và ý kiến về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, các vấn đề về hậu gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam liên quan đến doanh nghiệp…

Về phương thức hợp tác, mỗi bên cử một Nhóm công tác để đảm nhiệm các công việc cụ thể theo yêu cầu của Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong thực hiện các chương trình phối hợp.

Hàng năm, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm về tình hình thực hiện các hoạt động phối hợp trong năm và dự kiến các hoạt động sẽ tổ chức thực hiện trong năm tiếp theo.

Trong những năm qua, Ủy ban Kinh tế luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong việc hỗ trợ, tham vấn có hiệu quả các hoạt động thẩm tra, giám sát của Ủy ban Kinh tế. Đặc biệt các hội thảo định kỳ bán niên về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã trở thành một diễn đàn có uy tín, quy tụ nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu cả trong nước và quốc tế. Các hội thảo đã đưa ra những kiến nghị cụ thể, có tính khoa học cao và đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các vị đại biểu Quốc hội.  Vì thế, cũng trong chiều nay, Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Kinh tế và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cũng được ký kết nhằm tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai cơ quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế ông Nguyễn Văn Giàu và Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam ông Nguyễn Xuân Thắng ký kết thỏa thuận
 

Chia sẻ tại buổi ký kết, TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI nói: “Tôi rất vui mừng hôm nay VCCI được ký kết hợp tác với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Trong nội dung thỏa thuận có nói tới ba lĩnh vực hợp tác và tôi nghĩ cả ba lĩnh vực này ở cả ba cơ quan đều có thể hợp tác hết sức chặt chẽ, đó là góp ý với Quốc hội trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước, những vấn đề về xây dựng pháp luật đặc biệt là những vấn đề về pháp luật kinh tế và thứ ba là giám sát tối cao của Quốc hội. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác này còn góp phần thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân trong thời kỳ mới”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế ông Nguyễn Văn Giàu khẳng định: “bản ký kết mới chỉ là khuôn khổ hợp tác và chúng ta cần từ đó xây dựng một phương thức làm việc hợp lý, tiếp tục nghiên cứu phát triển và hợp tác trên tầm cao mới để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà”.

 
N.Phương
.
.
.
.