.
.

VCCI khảo sát tình hình hoạt động và kiến nghị của doanh nghiệp

Thứ Năm, 07/03/2013|16:17

VCCI đang tiến hành khảo sát nhanh thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, tập hợp các khó khăn vướng mắc và các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên toàn quốc, qua đó phản ánh với Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan hữu quan tìm kiếm giải pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ những tháng đầu năm 2013.

Khảo sát sẽ giúp doanh nghiệp từng bước khắc phục các rào cản, vượt qua thách thức và đưa dần hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vào ổn định và phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn.

Phiếu khảo sát nhanh được gửi kèm để doanh nghiệp có thể điền thông tin nhanh, tập trung vào các vấn đề chính hiện nay theo đánh giá của doanh nghiệp. VCCI khuyến khích các đơn vị có các thông tin, phản ánh, kiến nghị bổ sung cụ thể để tập hợp thành báo cáo chung về thực trạng hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, đề xuất giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Phiếu khảo sát và thông tin, kiến nghị xin vui lòng gửi qua bưu điện, fax hoặc thư điện tử về Ban Hội viên và Đào tạo – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Tel: (04) 35742165, Fax: (04) 35742020, 35742030, Email: vcci@fmail.vnn.vnhoiviendaotao.vcci@gmail.com.

Doanh nghiệp tải Phiếu khảo sát tại đây.

 

.
.
.
.