.
.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 9, Khóa IV

Thứ Tư, 30/06/2021|10:09

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9. Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Hoàng Thị Minh Thu cho biết, trong 6 tháng đầu năm Ban Chấp hành Công đoàn luôn bám sát chương trình công tác đề ra, chủ động tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn, chất lượng phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; các hoạt động phong trào do Công đoàn tổ chức đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, hiểu biết lẫn nhau giữa các ban, đơn vị, góp phần kịp thời động viên về vật chất và tinh thần đoàn viên công đoàn cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời triển khai các hoạt động theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, xây dựng kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cho các ban tham mưu của Công đoàn và cán bộ triển khai nhiệm vụ công tác.
Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Việc tổ chức phát động các đợt thi đua gắn với các ngày kỷ niệm lớn, các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, đạt kết quả thiết thực. Đoàn viên công đoàn Cơ quan luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao; gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.
100% đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tích cực tham gia các hội nghị chuyên đề, qua đó nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Công đoàn cấp trên. Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; vận động đoàn viên công đoàn Cơ quan hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức; tiếp tục vận động đoàn viên Công đoàn Cơ quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống các tệ nạn xã hội.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan đã ban hành các văn bản chỉ đạo các công đoàn bộ phận kịp thời thông tin đến toàn thể cán bộ công đoàn cơ quan các thông tin chính thống về tình hình, diễn biến, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh. Ngày 31/5/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan đã phát động mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tham gia quyên góp ủng hộ trực tiếp ít nhất 01 ngày lương để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với tổng số tiền quyên góp hơn 43 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn Cơ quan đã tham gia hưởng ứng chương trình nhắn tin ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ thông qua cổng 1400.
Ngoài ra, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đoàn viên Công đoàn Cơ quan được trang bị khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn và nghiêm túc thực hiện chế độ làm việc luân phiên theo chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan. Ngày 20/5/2021, 100% cán bộ đoàn viên Công đoàn Cơ quan được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đều có kết quả âm tính với virus Sars CoV-2.
Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Hoàng Thị Minh Thu báo cáo kết quả công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Hoàng Thị Minh Thu báo cáo kết quả công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên được quan tâm. Các công đoàn bộ phận đều đã chủ động tham gia với lãnh đạo Ban, đơn vị đảm bảo công khai, công bằng trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động trong Cơ quan Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan luôn chú trọng nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn. Thực hiện tốt vai trò giám sát việc chấp hành luật lao động, giải quyết chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; kịp thời tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau... thăm viếng khi gia đình có việc hiếu; thăm động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết thiếu nhi 01/6/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan tổ chức tặng quà cho 116 cháu thiếu nhi, là con cán bộ, công nhân viên cơ quan, với tổng số tiền gần 35 triệu đồng.
Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan phát động phong trào thi đua năm 2021 đến toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối gắn với phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực thực hiện văn hoá công sở trong Cơ quan; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm 2021 của Cơ quan Đảng ủy Khối, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Tập thể cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của từng ban, đơn vị và các nhiệm vụ khác do Thường trực Đảng ủy Khối giao với những kết quả nổi bật. Đoàn viên công đoàn đã hăng hái làm việc hiệu quả với phương pháp khoa học, phương châm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan; phong trào xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa được toàn thể đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia; tích cực học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng, cập nhật kiến thức về quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp. 100% cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021.
Cùng với việc tham gia xây dựng các chính sách, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã phát huy vai trò của mình trong việc giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật đối với đoàn viên công đoàn trong cơ quan. Qua đó góp phần quan trọng việc bảo đảm dân chủ, công khai, đoàn kết, tập hợp sức mạnh trí tuệ, tăng cường tình đoàn kết, động viên cán bộ, đoàn viên công tác tốt, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối làm tốt vai trò đại diện cho người lao động tham gia các hội đồng xét nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, trong thực hiện chính sách về đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, quan tâm cải thiện điều kiện, xây dựng môi trường làm việc tốt; tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động tham gia xây dựng các quy chế, nội quy của cơ quan, bảo đảm quyền và lợi ích của cán bộ, đoàn viên công đoàn; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn (nâng lương trước thời hạn và tạo điều kiện để cán bộ được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ).
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tham gia ý kiến đóng góp vào các nội dung tại Hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tham gia ý kiến thảo luận tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến vào Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối; các quyết định về phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, các tiểu ban giúp việc; Quy định về thu chi tài chính.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Chu Đình Động nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2019 - 2024; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Các công đoàn bộ phận thực hiện nghiêm túc việc thu nộp đoàn phí công đoàn theo đúng quy định. Công tác tài chính, chế độ chính sách của Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối luôn được Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương và khen thưởng thực hiện theo đúng quy định. Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, duy trì tốt nền nếp hoạt động, giúp Ban Chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo các Công đoàn bộ phận hoạt động theo đúng Điều lệ của Công đoàn Việt Nam.
Đồng chí lưu ý, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Cơ quan Đảng ủy Khối và chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong năm 2021, phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ quan 6 tháng cuối năm 2021 tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đồng chí mong rằng, cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, đề xuất chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan. Đặc biệt tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên, tăng cường hoạt động từ thiện xã hội của các cấp công đoàn. Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động gắn với cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện công tác tài chính và triển khai chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, hoạt động Nữ công và Ban Thanh tra nhân dân.
P.V
 
.
.
.
.