.
.

Các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ Năm, 13/06/2019|16:15

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XIII); Kế hoạch số 14 – KH/CĐVC, ngày 18/1/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn viên chức các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn viên chức Việt Nam; Kế hoạch số 292 – KH/CĐCQ, ngày 28/5/2019 của Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024; các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tiến hành Đại hội, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Đại hội công đoàn cơ quan Ủy ban Kiểm tra.
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn cơ quan Ủy ban Kiểm tra.

Đến dự Đại hội của các Công đoàn bộ phận Đảng ủy Khối có đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

* Sáng ngày 6/6, Công đoàn bộ phận Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo báo cáo tại Đại hội, với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ, nhiệm kỳ 2014 – 2019, đoàn viên công đoàn bộ phận Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối luôn tích cực gương mẫu trong việc học tập, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, từ đó tham mưu, đề xuất với cấp ủy nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên trong cơ quan và toàn Đảng bộ.

công đoàn bộ phận Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Công đoàn bộ phận Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn còn tích cực tham gia viết tin bài đăng tải trên Tạp chí điện tử, bản tin nội bộ của Khối, góp phần phản ánh kịp thời các hoạt động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong Ban luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ khác do Thường trực Đảng ủy Khối giao, tích cực tham gia các phong trào do công đoàn cấp trên phát động.

Qua kết quả bình xét thi đua hàng năm, 100% đoàn viên công đoàn đạt loại xuất sắc, 30% đạt xuất sắc tiêu biểu được công đoàn cấp trên khen thưởng; 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; công đoàn bộ phận luôn đạt tiêu chuẩn công đoàn xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu hằng năm. Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, công đoàn bộ phận và 03 đoàn viên công đoàn của Ban được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công đoàn. Đại hội cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ và những chỉ tiêu phấn đấu hằng năm trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ban chấp hành công đoàn bộ phận Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019 – 2014 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

 *Chiều ngày 5/6, Công đoàn bộ phận Ban Dân vận Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Công đoàn bộ phận Ban Dân vận đã phát huy sức mạnh của các đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối, tích cực vận động đoàn viên phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của Ban, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Đảng ủy Khối.

Qua các ý kiến tham luận tại Đại hội, công đoàn bộ phận Ban Dân vận đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tích cực của đoàn viên công đoàn khi tham gia các hoạt động của công đoàn cơ quan tổ chức và phát động, đạt kết quả thiết thực, được Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối ghi nhận, Công đoàn Viên chức Việt Nam khen thưởng.

Thông qua các hoạt động công đoàn đã giúp các đoàn viên giữ được mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tương trợ giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội cũng phân tích và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác công đoàn, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu hàng năm trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ban chấp hành công đoàn bộ phận Ban Dân vận Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019 – 2014 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Ban Dân vận Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

 *Chiều ngày 4/6, Công đoàn bộ phận Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, 100% đoàn viên công đoàn bộ phận Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã luôn tích cực gương mẫu trong việc học tập, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nhiệt tình, trách nhiệm tham gia tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; tích cực tham gia Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”. Thực hiện tốt Quy định “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân viên chức, lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội, Công đoàn bộ phận Ban Tổ chức bám sát nhiệm vụ trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban; tích cực tham gia các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối gắn với các phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”…khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đề ra và các yêu cầu đột xuất.

Mỗi đoàn viên công đoàn tập trung thực hiện nhiệm vụ được phân công, chủ động tham gia giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng pháp luật, việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm y tế đúng quy định. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, 100% đoàn viên công đoàn đạt xuất sắc, trong đó có 30% đạt xuất sắc tiêu biểu được công đoàn cấp trên khen thưởng, Công đoàn bộ phận Ban luôn đạt tiêu chuẩn Công đoàn xuất sắc hằng năm, trong đó có 3 năm xuất sắc tiêu biểu.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, công đoàn bộ phận Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đề ra những mục tiêu chung, nhiệm vụ trọng tâm.

Ban chấp hành công đoàn bộ phận Ban Tổ chức Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019 – 2014 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Ban Tổ chức Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

*Trước đó, ngày 29/5, công đoàn bộ phận cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Với chức năng là cơ quan tham mưu giúp việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; cán bộ, đoàn viên công đoàn bộ phận Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đã luôn tích cực gương mẫu trong việc học tập, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia đầy đủ việc học tập, nghiên cứu các nghị quyết Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và công đoàn các cấp; không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn từ đó tham mưu, đề xuất và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, 100% đoàn viên công đoàn cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Hằng năm, Công đoàn bộ phận cơ quan Ủy ban Kiểm tra tích cực đăng ký nội dung thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan. Mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, chủ động tham gia giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng pháp luật; thực hiện đúng quy định chính sách tiền lương, bảo hiểm y tế.

Với những nỗ lực của từng đoàn viên công đoàn, trong năm 2014, 2018 Công đoàn bộ phận cơ quan Ủy ban Kiểm tra đạt tiêu chuẩn Công đoàn xuất sắc và Xuất sắc tiêu biểu trong các năm 2015, 2016, 2017; trong đó năm 2016 được Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Bằng khen.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Công đoàn cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm và đặt chỉ tiêu thi đua hằng năm 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15% cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, trong đó có 30% đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu; công đoàn bộ phận đạt danh hiệu công đoàn xuất sắc hằng năm.

Ban chấp hành công đoàn cơ quan Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt.

Đại hội các công đoàn bộ phận sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2019 – 2024 và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối.

Phát biểu tại các Đại hội công đoàn bộ phận, đồng chí Nguyễn Thị Tiếp thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả đạt được của các Công đoàn bộ phận. Đồng chí mong muốn, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, các Công đoàn bộ phận tiếp tục có nhiều hoạt động sáng tạo, chủ động, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện dân chủ trong các hoạt động, chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; động viên đoàn viên thực hiện tốt công việc được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối.

 TH

.
.
.
.