.
.

14 giải pháp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2013

Thứ Tư, 23/01/2013|22:24

 

Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đề ra 14 giải pháp quan trọng sau đây:

1. Tổ chức giao kế hoạch năm 2013 cho các đơn vị trong tháng 12-2012 để các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2013. Xây dựng, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất; các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn.

2. Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2012- 2015. Hoàn thành phê duyệt Phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 của các đơn vị và đôn đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để thực hiện công tác thoái vốn ra khỏi lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

3. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí trên Biển Đông; kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác trong năm 2013; đảm bảo hoàn thành gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí năm 2013 theo kế hoạch đề ra.

4. Đôn đốc chỉ đạo thực hiện quyết liệt 3 giải pháp đột phá (về quản lý, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực); tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thường xuyên tổ chức làm việc với các đơn vị để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 của từng đơn vị.

5. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, Nhà máy Điện Cà Mau 1&2, Điện Nhơn Trạch 1, 2, Thủy điện Hủa Na, Thủy điện Nậm Cắt, Phong điện Phú Quý, Nhà máy Đạm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ, các nhà máy nhiên liệu sinh học. Hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc phối hợp giữa vận hành, huy động tối ưu công suất các nhà máy điện với việc vận hành các đường ống dẫn khí, để có thể cung cấp cho lưới điện quốc gia sản lượng điện tối ưu nhất. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận mua bán than để chuẩn bị cho các nhà máy điện của Tập đoàn khi đi vào vận hành.

6. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí trên Biển Đông; kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác trong năm 2013; đảm bảo hoàn thành gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí năm 2013 theo kế hoạch đề ra.

7. Tiếp tục rà soát nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án; thu xếp đủ vốn và tổ chức thực hiện đúng tiến độ các dự án trọng điểm, bao gồm: Ký 4-7 hợp đồng dầu khí mới (trong đó: ở trong nước 3-5 hợp đồng và ở nước ngoài 1-2 hợp đồng); Đưa 11 mỏ/công trình dầu khí mới vào khai thác (8 mỏ/công trình ở trong nước và 3 mỏ ở nước ngoài). Dự án Kho chứa LPG lạnh; Dự án mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng - Đồi Mồi; Dự án thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng & Thái Bình Lô 102–106: Dự án Nam Côn Sơn 2: Ký kết hợp đồng EPC và khởi động EPC Dự án Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn; Hoàn thành lựa chọn nhà bản quyền công nghệ LLDPE, HDPE, PP và triển khai lập thiết kế cơ sở. Phát hành ITB và lựa chọn nhà thầu EPC cho các gói thầu của Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án Thủy điện Hủa Na; Dự án Bio-etanol Quảng Ngãi; Dự án Bio-etanol Bình Phước; Dự án Đóng mới giàn khoan Tam Đảo 05.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các kênh phân phối, các đại lý, các điểm bán hàng đối với các sản phẩm thiết yếu của Tập đoàn: xăng dầu, LPG, phân đạm, xơ sợi… để chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; kịp thời và chủ động có các phương án, giải pháp để tham gia bình ổn thị trường trong nước khi cần thiết. Tập trung phát triển thị trường tiêu thụ 3 sản phẩm mới là: xăng E5, phân đạm hạt đục và xơ sợi Polyester.

9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

10. Tiếp tục củng cố và tăng cường công tác dự báo của công ty mẹ và các đơn vị để chủ động trong sản xuất kinh doanh và khai thác tối đa mọi nguồn lực của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

11. Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, đào tạo, giám sát chặt chẽ hoạt động dầu khí, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển.

12. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo ổn định đời sống và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Dự kiến năm 2013, Tập đoàn sẽ thực hiện công tác an sinh xã hội là 400 tỉ đồng.

13. Tiếp tục phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong Tập đoàn. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển.

14. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Petrotimes

.
.
.
.