.
.

Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam:

Tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

Thứ Ba, 29/01/2013|11:04

Ngày 25/01/2013, tại Phú Thọ, Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam, có đồng chí Đỗ Xuân Trụ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Vũ Thanh Bình - Tổng giám đốc và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng năm 2013 và các tham luận của các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo kết quả công tác đảng năm 2012, đồng chí Trần Văn Nghiêm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Giấy cho biết: Năm 2012, mặc dù trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung lãnh đạo các đơn vị tìm các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đầu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: Sản xuất kinh doanh đạt chưa cao nhưng vẫn có tăng trưởng và có lãi, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.302,4 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 3.301,3 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước là 80,8 tỷ đồng; công tác văn hóa, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2012, các cấp ủy Đảng, bộ máy quản lý, các tổ chức đoàn thể trong toàn Tổng Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tiết giảm chi phí, các giải pháp quản lý các định mức kinh tế kỹ thuật, góp phần giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và Công ty mẹ đã có 13 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, với giá trị làm lợi 833 triệu đồng; tiết kiệm chi phí vật tư, nguyên liệu… giảm so với kế hoạch định mức ước tính trên 35 tỷ đồng. Bên cạnh đó, năm qua, Tổng Công ty đã tham gia ủng hộ các quỹ vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội từ các nguồn quỹ phúc lợi, quỹ sản xuất kinh doanh và đóng góp của CBCNV với số tiền gần 5,6 tỷ đồng. Trong đó, Tổng Công ty đã hỗ trợ cho 2 huyện nghèo là Hoàng Su Phì – Hà Giang và Bắc Yên – Sơn La theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ là 3,8 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho CBCNV luôn được quan tâm và chú trọng, khám chữa bệnh và cấp thuốc cho 2.903 lượt người.

Trong công tác xây dựng Đảng, với tổng số 1.089 đảng viên, Đảng ủy Tổng Công ty Giấy thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, đã bồi dưỡng kết nạp đảng cho 54 quần chúng ưu tú và bồi dưỡng lý luận chính trị cho 47 đảng viên mới; duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, quan tâm đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng các chuyên đề; Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng cũng như thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh trong cán bộ, đảng viên và công nhân viên. Việc tổ chức triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) trong toàn Đảng bộ đã hoàn thành bước đầu, qua kiểm điểm cho thấy các cấp ủy từ Tổng Công ty đến cơ sở đều thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, không có tập thể và cá nhân nào có khuyết điểm phải xem xét hình thức kỷ luật. Ngoài ra, Đảng ủy Tổng Công ty cũng đã ký Quy chế phối hợp công tác với 9 cấp ủy địa phương, nơi có các đơn vị thành viên của Tổng Công ty đứng chân trên địa bàn theo Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó có 7 huyện ủy của tỉnh Phú Thọ và 2 Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang.

Năm 2013, dự báo là năm còn nhiều khó khăn và thách thức, Đảng ủy Tổng Công ty Giấy tiếp tục lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp để khắc phục khó khăn, tăng cường các biện pháp quản lý, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tập trung sắp xếp, đổi mới, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động; đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng cũng như hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu kết nạp từ 50-60 đảng viên mới; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, gắn với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống, đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và quy định về chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh.

Trong năm 2013, Tổng Công ty phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.349,7 tỷ đồng, bằng 103,9% ước thực hiện năm 2012; doanh thu đạt 3.497,6 tỷ đồng, bằng 106% ước thực hiện năm 2012. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai sản xuất các mặt hàng theo yêu cầu của thị trường và thuộc thế mạnh của Tổng Công ty; đầu tư nâng cấp thiết bị, ổn định chất lượng các mặt hàng đang giữ thị phần cao; đẩy mạnh công tác thị trường, hoàn thiện chiến lược marketing nhằm mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đảm bảo cung cấp đủ các sản phẩm của ngành giấy; thực hiện tốt phương án tái cấu trúc Tổng Công ty giai đoạn 2012-2015; sắp xếp, cổ phần hóa một số đơn vị thành viên đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động; có kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, quản lý và khai thác nhằm nâng cao năng suất rừng, giảm tỷ lệ hao hụt về diện tích xuống dưới 10%; tiếp tục mở rộng các công ty lâm nghiệp được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) và phát triển lâm nghiệp cộng đồng…

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các tổ chức cơ sở đảng
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Giấy

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Tổng Công ty Giấy đã đạt được trong năm 2012, đồng chí lưu ý: Năm 2013, dự báo kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn, những tác động trên có ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối, vì vậy, Đảng ủy Tổng Công ty tiếp tục coi trọng và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ công nhân viên chức, đảng viên trong toàn đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao, quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Đảng ủy cần có kế hoạch và hành động cụ thể trong việc khắc phục những tồn tại, yếu kém đã được chỉ rõ trong quá trình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Nghiên cứu triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương. Tăng cường kiểm tra đôn đốc các tổ chức đảng, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung công việc thường xuyên, thiết thực trong sinh hoạt chi bộ. Cần nghiên cứu, có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và những đồng chí mới tham gia cấp ủy lần đầu ở các chi đảng bộ cơ sở; kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, triệt để tiết kiệm về mọi mặt, đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tập trung vốn cho các dự án, nguồn nguyên liệu.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên; tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 3 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 3 năm liền (2010-2012) và 10 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm (2008-2012). Ngoài ra, Đảng ủy Tổng Công ty Giấy trao tặng Giấy khen cho 18 chi đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2012 và 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh 3 năm liên tục (2010-2012).

Lan Hương

.
.
.
.