.
.

Triển khai đề án tái cấu trúc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015

Chủ Nhật, 25/12/2011|00:41

 

(ĐUKDNTW) - Ngày 16 tháng 12 năm 2011, tại trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo cáo Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 với Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam.

Tham dự cuộc họp, có các đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Đỗ Đức Tiến, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đồng chí Nguyễn Cảnh Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cùng nhiều đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ, Ban, Phòng của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các phóng viên báo chí đến đưa tin về sự kiện này.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

 

Sau hơn 15 năm thành lập và phát triển, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu sản lượng vận tải, các cảng biển do Tổng công ty đầu tư, quản lý và khai thác theo đúng quy hoạch, các cảng đi vào hoạt động ổn định, lượng hàng thông qua một số cảng vượt mức công suất thiết kế, hệ thống kho tàng bến bãi đã phát triển theo đúng tinh thần quyết định 1366/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển giai đoạn 2010 – 2020 của Tổng công ty. Kết quả của quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty thời gian qua đã hình thành được cơ chế quan hệ giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty từ hình thức quản lý mang tính chất quản lý hành chính sang cơ chế đầu tư vốn trong đó Công ty mẹ đóng vai trò là chủ sở hữu góp vốn tại các doanh nghiệp, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu góp vốn thông qua người đại diện phần vốn góp của mình. Tuy nhiên, mô hình và phương thức tổ chức hoạt động kinh doanh của Tổng công ty vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế về mặt tổ chức, tài chính, số lượng các đơn vị có vốn góp không chi phối không cần thiết nắm giữ vốn của Tổng công ty vẫn còn nhiều, hoạt động rải rác trong các lĩnh vực về dịch vụ hàng hải và các dịch vụ khác không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty…

Trước thực trạng nêu trên, hướng tới hình thành một Tập đoàn kinh tế chủ chốt, đóng vai trò là đầu tàu của một tổ chức kinh tế nhà nước trong lĩnh vực kinh tế biển của quốc gia, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xây dựng Đề án sắp xếp, tái cấu trúc của Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2015, theo đó Tổng công ty tiếp tục duy trì các mục tiêu phát triển theo Quyết định 1366/QĐ-TTg  ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, phát triển về quy mô và năng lực kinh doanh của đội tàu vận tải biển, hệ thống cảng biển, dịch vụ hàng hải và hoạt động đa ngành trên cơ sở điều chỉnh cơ cấu bộ máy tổ chức, cơ cấu tài chính. Cụ thể là sẽ tổ chức sắp xếp lại các đơn vị hạch toán phụ thuộc hiện đang quản lý và khai thác đội tàu công ty mẹ - Tổng công ty; cổ phần hóa các đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ; sắp xếp rút gọn đầu mối hạch toán phụ thuộc và chuyển thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn Tổng công ty; cổ phần hóa các công ty TNHH một thành viên 100% vốn của Tổng công ty. Bên cạnh đó là nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất, đào tạo mới nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện công khai, minh bạch tình hình tài chính doanh nghiệp...

Để thực hiện thành công Đề án sắp xếp, tái cấu trúc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015, Tổng công ty rất cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ giao thông Vận tải và các cơ quan cấp trên khác có liên quan.

 
Tin và ảnh: Trần Hữu Thọ - Ban Thi đua Khen thưởng
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 

 

.
.
.
.