.
.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cổ phần hóa 3 doanh nghiệp trong 2013

Chủ Nhật, 24/03/2013|18:07

 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines đã phê duyệt danh sách các đơn vị thành viên phải thực hiện sắp xếp, đổi mới năm 2013.

Theo đó, có 3 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) phải cổ phần hóa trong năm nay gồm công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng; công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn; công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang.

Cảng Quy Nhơn được lựa chọn là đơn vị đầu tiên để thực hiện cổ phần hóa trong hệ thống cảng biển của Vinalines. Sau khi cổ phần hóa, Vinalines sẽ nắm 75% cổ phần tại 3 công ty này.

Ngoài ra, Vinalines sẽ chuyển đổi chi nhánh Tổng công ty (đơn vị hạch toán phụ thuộc) thành công ty TNHH MTV, gồm công ty Vận tải biển Vinalines và công ty Vận tải biển Container Vinalines.

Theo đề án tái cơ cấu Vinalines đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 2/2013, giai đoạn 2012 - 2015, Vinalines sẽ phải thực hiện cổ phần hóa 34 doanh nghiệp thành viên, đồng thời phải thoái vốn tại 37 doanh nghiệp, giải thể và cho phá sản 4 doanh nghiệp.

 

Theo Gafin

.
.
.
.