.
.

Xóa bỏ mô hình thí điểm Tập đoàn Vinashin

Thứ Sáu, 01/11/2013|10:13

Ngày 31/10, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) công bố Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT thành lập Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), chính thức xóa bỏ mô hình thí điểm Tập đoàn sau bảy năm hoạt động với nhiều sai phạm lớn trong quản lý.

Theo đó, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - tên giao dịch quốc tế Shipbuilding Industry Corporation (SBIC) - có tổng vốn điều lệ 9.520 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, trong đó, Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Tám công ty con gồm các công ty TNHH một thành viên: Đóng tàu Phà Rừng, Bạch Đằng, Hạ Long, Thịnh Long, Cam Ranh, Sông Cấm, Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn, Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn.

Bên cạnh các ngành, nghề kinh doanh chính là đóng mới, sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi, tái chế, phá dỡ tàu cũ, SBIC còn có nhiệm vụ khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, bến tàu, cầu tàu; kinh doanh hoạt động lai dắt, tàu kéo, tàu đẩy, sà lan, phương tiện nổi, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy, nhà máy đóng tàu,....

Sau khi thành lập, SBIC có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Vinashin trước đây. Nhiệm vụ trước mắt của SBIC là tiếp tục tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu Vinashin đã được Thủ tướng phê duyệt, cụ thể là sắp xếp lại 234 doanh nghiệp của Vinashin trước đây theo hướng không duy trì trong cơ cấu tổng công ty; cổ phần hóa, bán chuyển nhượng vốn, chuyển giao, sáp nhập 69 doanh nghiệp và bán, giải thể, phá sản 165 doanh nghiệp.

Minh Trang (Theo Nhân dân)

.
.
.
.