.
.

Chính phủ chỉ đạo cho khoanh nợ bảo hiểm đối với Vinashin và Vinalines

Thứ Hai, 10/02/2014|09:51

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo việc xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines).

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo thực hiện khoanh nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp thuộc Vinashin và Vinalines theo quy định tại khoản 5 công văn số 62/TTg-KTTH ngày 2/10/2013 và khoản 4 công văn số 61/TTg-KTTH ngày 2/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và trong thời gian khoanh nợ có tính lãi số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh số tiền khoanh nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp trực thuộc theo quy định.

Đồng thời, các Bộ, cơ quan cần khẩn trương phối hợp triển khai việc giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 61/TTg-KTTH ngày 2/10/2013./.

Hà Trần/VOV online

.
.
.
.