.
.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ Năm, 30/07/2015|20:06

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Đinh La Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ SBIC đã tập trung lãnh đạo đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành các sản phẩm dở dang, hoàn chỉnh bộ định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình phục vụ đóng mới và sửa chữa tàu thủy, đẩy mạnh khai thác tìm kiếm hợp đồng đóng mới, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại tạo cơ hội để phát triển thị trường đóng tàu. Đồng thời, quản lý và điều hành sản xuất, kiện toàn và sắp xếp lại các đơn vị, rà soát điều chỉnh các dự án đầu tư theo hướng tập trung, hoàn thiện những dự án cấp bách phục vụ sản xuất, tạo việc làm, duy trì đội ngũ người lao động.

Thực hiện chương trình hiện đại hóa tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, SBIC đã triển khai đóng mới 9 mẫu tàu cá vỏ thép cho ngư dân, trong đó đã đưa vào khai thác 9/9 tàu. Cùng với đó, SBIC phối hợp với UBND 10 tỉnh ven biển thương thảo hợp đồng đóng mới 113 tàu cá vỏ thép…

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường tặng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hội nhập, phát triển”
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường trao tặng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hội nhập, phát triển”

Đối với thị trường xuất khẩu, Tổng công ty tiếp tục duy trì và giữ mối quan hệ với các đối tác truyền thống và không ngừng mở rộng thị trường đóng tàu xuất khẩu tiềm năng, thông qua các chương trình hợp tác Việt – Nhật, Việt – Nga, hợp tác với Tập đoàn Damen (Hà Lan), Samsung (Hàn Quốc)…

Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, sắp xếp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng công ty luôn quan tâm, coi trọng và đặt lên hàng đầu về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; thường xuyên duy trì chế độ giao ban, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là vấn đề cổ phần hóa, tái cơ cấu lao động. Công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo gắn với việc tự phê bình, phê bình, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm…

Hoạt động sản xuất, kinh doanh mặc dù có dấu hiệu khả quan nhưng thiếu bền vững, hiệu quả cạnh tranh thấp chưa tương xứng với cơ hội và phát triển của ngành đóng tàu; công tác tái cơ cấu còn chậm, sắp xếp doanh nghiệp, cổ phần hóa, công tác bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn còn bất cập; đời sống một bộ phận người lao động trong các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về tiền lương, các chế độ chính sách, bảo hiểm. Công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực còn chưa được đầu tư đúng mức…

Đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2015 -2020. Theo đó, Đại hội thống nhất trong nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng SBIC phát triển bền vững.

Đại hội nhất trí cao thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Cụ thể là tập trung giải quyết hiệu quả công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, công tác sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị doanh nghiệp, củng cố uy tín và thương hiệu của Tổng công ty; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; đổi mới, kiện toàn các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng công tác cán bộ…

Về công tác xây dựng Đảng, hằng năm phấn đấu 50% tổ chức đảng đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”; Đảng bộ Tổng công ty đạt trong sạch vững mạnh 5 năm; 90% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật; hằng năm phấn đấu kết nạp 100 đảng viên trở lên; đảm bảo 100% đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng.

Với tinh thần, đoàn kết thống nhất cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá III, gồm 29 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu, gồm 8 đại biểu chính thức, thay mặt cho Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phạm Cường (Theo Báo điện tử ĐCSVN)

.
.
.
.