.
.

Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà-CTCP: Tăng cường vai trò và sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Thứ Bảy, 19/01/2019|02:00

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà, có các đồng chí: Hồ Văn Dũng - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; Phạm Văn Quản – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; Trần Văn Tuấn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2018, Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, nhân sự có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó vẫn ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của nền kinh tế, các công trình trọng điểm do Tổng công ty thi công đã hoàn thành, nhiều công trình thiếu vốn thanh toán. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp ủy Đảng, từ Tổng công tu đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng công ty đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Theo đó, tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện đạt 10.314 tỷ đồng, đạt 101%; doanh thu thực hiện đạt 9.153 tỷ đồng, đạt 102%; nộp ngân sách nhà nước đạt 694 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 435 tỷ đồng. 

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Tổng công ty đã phát điện thương mại 2 tổ máy thủy điện Xêkaman Sanxay; thực hiện rà soát lại các dự án đầu tư, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đầu tư các dự án đưa vào vận hành trong năm 2018, tập trung giải quyết các vướng mắc tại các dự án. Giá trị đầu tư thực hiện năm 2018 là 522 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm do việc thực hiện đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công của các đơn vị đạt thấp; hoàn thành mục tiêu tái cấu trúc doanh nghiệp, cổ phần hoá Công ty mẹ-Tổng công ty Sông Đà để đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần; thực hiện niêm yết, giao dịch cổ phiếu Tổng công ty Sông Đà trên sàn Upcom từ ngày 12/2/2018 và Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

Tổng công ty đã xây dựng, ban hành các quy định quản lý nội bộ phù hợp với mô hình Công ty cổ phần; thực hiện đánh giá Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; lãnh đạo công tác an sinh xã hội, đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động, vận động CBCNV tích cực tham gia đóng góp "Quỹ Sông Đà" để thực hiện công tác an sinh xã hội. 

Về công tác xây dựng Đảng đã có chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy các cấp và chi bộ trong toàn Tổng công ty. Các tổ chức Đảng, cấp ủy trực thuộc đã được kiện toàn đồng bộ với tổ chức sản xuất kinh doanh. Trong năm 2018, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai thực hiện  các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận các hội; triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác cán bộ thực hiện theo đúng quy trình, quy định, phân cấp; chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng ủy Tổng công ty đã cử 9 đồng chí tham gia lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phê duyệt; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam duy trì học tập, bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 137 học viên 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá III và khoá IV; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 133 quần chúng ưu tú và 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 129 đảng viên mới tại Hà Nội. Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho hơn 100 cán bộ. 

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện các bước quy trình kiện toàn, báo cáo đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét kiện toàn bổ sung 6 ủy viên Ban chấp hành, 2 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức Đảng phù hợp với mô hình tổ chức doanh nghiệp sau khi tái cấu trúc.

Năm 2018, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã bồi dưỡng kết nạp 55 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét công nhận 105 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; đề nghị phát thẻ đảng cho 95 đảng viên, cấp lại và đổi thẻ cho 14 đảng viên. Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ đảng viên, phát triển đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo vai trò và sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng, ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở trực thuộc xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình và nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả theo định kỳ về Đảng ủy Tổng công ty. Kết quả kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT đã kiểm tra đối với 55 tổ chức đảng, 358 đảng viên; giám sát đối với 42 tổ chức đảng, 445 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên. Ngoài ra, Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội: công đoàn, đoàn thanh niên hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà-CTCP đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị, năm 2019, tiếp tục phát huy các thành tích đó, Đảng ủy Tổng công ty cần chú trọng triển khai thực chất học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác bồi dưỡng chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ Tổng công ty theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong công tác đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty quản lý theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng phát triển đảng viên mới, tích cực bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu tú đề nghị tổ chức Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng.

Xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Tổng công ty, trên cơ sở đó yêu cầu các cấp ủy cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình, kiểm tra giám sát của cấp mình và nghiêm túc thực hiện. Trong đó tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư tố cáo, kỷ luật đảng theo thẩm quyền; gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát nội bộ, thực hiện tốt các giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng; công khai minh bạch trong kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên.

P.V

.
.
.
.