.
.

Tăng cường kết nối các dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh cảng biển

Thứ Hai, 14/01/2019|18:58

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng và nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương.
Về phía Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, có các đồng chí: Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Đinh Anh Tú - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Nguyễn Cảnh Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Tổng giám đốc cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Anh Tú - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải cho biết: Năm 2018, tình hình diễn biến trên thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp như: cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản trị chiến lược, công tác quản trị nguồn nhân lực; công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, tái cơ cấu,... hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Tổng công ty ổn định và phát triển; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cụ thể, tổng sản lượng vận tải biển đạt 24.3 triệu tấn, bằng 113,1% so với kế hoạch năm 2018. Tổng sản lượng hàng thông qua cảng đạt 97.8 triệu tấn, bằng 100% so với kế hoạch năm 2018. Tổng doanh thu đạt 13.896 tỷ đồng, bằng 101,1% so với kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất đạt 314 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 754,2 tỷ đồng.
Năm 2018, Tổng công ty đã hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu (bao gồm bán đấu giá công khai ra công chúng, bán cổ phần co người lao động, tổ chức Công đoàn). Được sự chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày 08/10/2018, hơn 5,4 triệu cổ phần của Tổng công ty được chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM, qua đó Tổng công ty chính thức trở thành công ty đại chúng được niêm yết trên sàn chứng khoán, hoạt động đảm bảo tính minh bạch theo quy định áp dụng đối với công ty đại chúng. Hiện nay, Tổng công ty đang gấp rút hoàn thành các điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất và ra mắt công ty cổ phần vào quý I/2019.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
phát biểu tại Hội nghị
Năm 2018, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Tổng công ty đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của Tổng công ty, ban hành 15 nghị quyết để chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu, mở rộng thị trường, đổi mới phương thức kinh doanh, hiện đại hoá công tác quản trị doanh nghiệp, chuyên nghiệp hoá bộ máy điều hành, sản xuất  và phát triển văn hoá lấy khách hàng là trung tâm; triển khai các giải pháp và biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, quản lý chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong 3 lĩnh vực: vận tải biển, cảng biển và dịch vụ hàng hải, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, khai thác tối đa nguồn lực.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên thông qua tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, ban hành văn bản; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghi quyết Trung ương 4 (khoá XII); duy trì công tác thông tin tuyên truyền hoạt động của Đảng ủy Tổng công ty và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trên bản tin nội bộ của đơn vị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải VN có thành tích xuất sắc trong 5 năm liên tục.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải VN có thành tích xuất sắc trong 5 năm liên tục.
Trong năm Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, bí thư, phó bí thư Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đã cử 5 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị; xét kết nạp 21 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển chính thức cho 51 đảng viên dự bị; cử 26 quần chúng học lớp đối tượng đảng; 8 đồng chí học lớp đảng viên mới.
Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm đến tình hình việc làm, tư tưởng, đời sống của người lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, tạo mối quan hệ hài hoà giữa người sử dụng lao động và người lao động, góp phần giữ vững ổn định nội bộ.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, UBKT Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Theo đó, UBKT tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 7 tổ chức đảng và 4 đồng chí bí thư cấp ủy. Việc triển khai các nội dung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm đã giúp cho tổ chức đảng, cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; giữ vững đoàn kết, nâng cao ý thức kỷ luật, góp phần đấu tranh, phòng ngừa những hành vi vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng.
Tuy nhiên, Đảng bộ Tổng công ty vẫn còn những hạn chế như: chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới chỉ đạt 60% so với nghị quyết công tác năm. Các doanh nghiệp vận tải biển trực thuộc vẫn còn thua lỗ. Còn có những cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Nguyên nhân do việc thực hiện tái cơ cấu đã làm giảm số lao động tại Công ty mẹ - Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên, giảm nguồn quần chúng để bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Thị trường vận tải biển tiếp tục xu hướng giảm so với năm trước.
Đồng chí Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Đồng chí Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, năm 2019 cũng được xác định là năm cần tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, Đảng ủy Tổng công ty cần rà soát lại các nhiệm vụ từ đầu năm, chỉ tiêu, nhiệm vụ nào chưa thực hiện được trong năm 2018 thì phải có giải pháp để thực hiện; chú trọng công tác quy hoạch, kiện toàn, bổ sung cấp ủy và chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chọn người tài giao nhiệm vụ trọng trách; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu đề ra; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền giao; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.
Đồng chí cho rằng, năm 2019, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ chuyển đổi mô hình tổ chức thành công ty cổ phần, do đó, Đảng ủy Tổng công ty tăng cường đổi mới công phương thức lãnh đạo tập trung mọi nguồn lực đề ra các giải pháp, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động, cũng như tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội.
Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân trong Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2014 - 2018); Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
P.V
 
.
.
.
.