.
.

Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng

Thứ Sáu, 05/07/2019|23:19

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Sơ kết công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà, có các đồng chí: Hồ Văn Dũng, Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Phạm Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,76%, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhất trong 03 năm trở lại đây; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục phát triển ổn định. Trong bối cảnh đó, phát huy những thế mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động Tổng công ty Sông Đà đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng Công ty và các cấp ủy đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 đảm bảo đúng quy định và triển khai, hoàn thành dự thảo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Đảng bộ Tổng công ty.

Về công tác thi hành Điều lệ Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo triển khai nghiên cứu, cụ thể hoá những quy định của Điều lệ Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; kịp thời ban hành đồng bộ các quy định, quy chế, hướng dẫn bảo đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện về tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, góp phần đảm bảo công tác thi hành Điều lệ Đảng thống nhất và theo đúng quy định.

Thực hiện Quy định số 69 - QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 1627 - CV/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai thực hiện việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Tổng Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ Tổng công ty chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên. Đảng ủy Tổng Công ty cũng đã lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Tổng Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã thực hiện 4.556 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm đã đề ra, cơ bản giữ được kết quả so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tổng công ty vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế. Hầu hết các công trình thủy điện lớn ở trong nước của Tổng công ty đã hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2016 như: Thủy điện Lai Châu, Huội Quảng, Đồng Nai 5 và Xekaman 1, trong khi đó Tổng công ty chưa có dự án lớn gối đầu nên thiếu việc làm cho hàng chục ngàn lao động và lực lượng lớn xe, máy, thiết bị đặc chủng;  trong khi đó thị trường xây dựng ngày càng thu hẹp, kể cả lĩnh vực xây dựng thủy điện là thế mạnh của Tổng công ty, nên phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Địa bàn hoạt động của Sông Đà trải rộng từ bắc vào nam, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao và nước bạn Lào nên có nhiều khó khăn trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng còn thiếu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong công tác kiểm tra giám sát nói riêng.

Đồng chí Hồ Văn Dũng, Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Hồ Văn Dũng, Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà phát biểu 
kết luận Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng công ty Sông Đà đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và đề xuất các kiến nghị để nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Đồng chí nêu rõ, Nghị quyết 01 của Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm, với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đây cũng là năm bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiềm kỳ 2015 - 2020; đồng thời chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm vụ từ nay tới hết năm 2019 còn rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng chung của toàn Đảng bộ Khối và của từng đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội; làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng, công tác cán bộ và tích cực chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, đảm bảo cho sự thành công của Đại hội đảng bộ các cấp. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, điều hành và xử lý hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch, bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ vùng miền.

Công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. Rà soát kỹ, bổ sung đầy đủ thông tin, nắm chắc cán bộ; những đảng viên có vấn đề về chính trị phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu bầu vào cấp uỷ. Phương án nhân sự cấp ủy phải gắn với nhân sự quản lý, lãnh đạo chuyên môn.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý, Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Thực hiện tốt Quy định số 14-Qđi/ĐUK, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức”; đối với các đơn vị đã và đang tổ chức hội nghị trực tuyến thì tiếp tục duy trì; đối với các đơn vị chưa tổ chức hội nghị trực tuyến thì căn cứ vào đặc điểm, tình hình doanh nghiệp để xây dựng phòng họp trực tuyến.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết tốt diễn biến tư tưởng, những yêu cầu chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú, biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tiếp tục xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư; hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Tổng công ty, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; xem xét kỷ luật nghiêm tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong công tác dân vận. Quan tâm đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các đoàn thể trong doanh nghiệp; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Đảng bộ Sông Đà bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và những gợi ý tại Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII kèm theo Công văn số 1835-CV/ĐUK, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với doanh nghiệp nhà nước và xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa doanh nghiệp, đất nước phát triển bền vững.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí đề nghị Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà, nghiên cứu, triển khai cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp theo hướng vừa kế thừa, phát triển những nhiệm vụ nhiệm kỳ trước, vừa bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp hiện nay; thảo luận, nghiên cứu, đề xuất để tiếp tục đề xuất bổ sung vào Điều lệ Đảng một số nội dung mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác Đảng tại doanh nghiệp.

Đảng ủy Tổng công ty tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2019, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo thị trường, có kế hoạch chủ động ứng phó kịp thời với môi trường kinh doanh thay đổi. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại; tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động; phát động các phong trào thi đua, triển khai các công trình, sản phẩm tiêu biểu của Tổng công ty Sông Đà chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

P.V

.
.
.
.